×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • 11.08.2015 10:23:32
 • Bartłomiej Jabłoński [1]
 • [1] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [1073]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. M. Kowerski: Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne. Konsorcjum Akademickie Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, Kraków-Rzeszów-Zamość 2011, s. 12.
 2. P.J. Szczepankowski: Finanse przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 1999, s. 122 i n.
 3. M. Sierpińska: Polityka dywidend w spółkach kapitałowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 31 i n.
 4. L. Bulan, Y. Zhipeng: The Pecking Order of Financing in the Firm's Life Cycle. 2007, http://69.175.2.130/~finman/Orlando/ Papers/ThePeckingOrderofFinancingintheFirmsLifeCyclen2n.pdf (30.08.2012).
 5. E.F. Fama, K.R. French: Disappearing Dividends. Changing Firm Characteristics or Lower Propensity to Pay? "Journal of Financial Economics" 2001, Vol. 60, s. 3-43.
 6. H. DeAngelo, L. DeAngelo, R.M. Stulz: Dividend Policy and the Earned/Contributed Capital Mix: A Test of the Life-Cycle Theory. "Journal of Financial Economics" 2006, Vol. 81, s. 227-254, http://www.cob.ohio-state.edu/fin/faculty/stulz/publishedpapers/Dividend%20policy% 20and%20the%20earned%20contributed%20capital.pdf (29.08.2012).
 7. B. Jabłoński: Wpływ polityki wypłat dla akcjonariuszy na koszt kapitału i wartość przedsiębiorstwa w świetle obowiązujących teorii. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 71-78.
 8. E.F. Brigham, J.F. Houston: Podstawy zarządzania finansami. PWE, Warszawa 2005, s. 210-211.
 9. J.B. Chay, J. Suh: Payout Policy and Cash-Flow Uncertainty. "Journal of Financial Economics", 2008, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1153917 (3.09.2012).
 10. R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, R. Vishny: Law and Finance. "Journal of Political Economy" 1998, Vol. 106, Iss. 6, s. 1113-1155
 11. R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, R. Vishny: Investor Protection and Corporate Governance. "Journal of Financial Economics" 2000, Vol. 58, Iss. 1-2, s. 3-27
 12. R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, R. Vishny: Agency Problems and Dividend Policy around the World. "The Journal of Finance" 2000, Vol. LV, No. 1, s. 1-33
 13. P. Brockman, W. Unlu: Dividend Policy, Creditor Rights, and the Agency Costs of Debt. "Journal of Financial Economics" 2009, Vol. 92, Iss. 2, s. 276-299, za: M. Kowerski: Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne. Konsorcjum Akademickie Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, Kraków-Rzeszów-Zamość 2011, s. 54.
 14. H. von Eije, W. Megginson: Flexibility of Dividend Policies and Shareholders' Returns in the European Union, s. 14 i n, http://ssrn.com/abstract=1342671 ( 21.08.2012).
 15. F. Black: The Dividend Puzzle. "The Journal of Portfolio Management" Winter 1976, Vol. 2, No. 2, s. 5-8.
 16. R. Chetty, E. Saez: Dividend Taxes and Corporate Behavior: Evidence from the 2003 Dividend Tax Cut. "The Quarterly Journal of Economics" 2003, Vol. 120, Iss. 3, s. 791-833.
 17. M. Alzahrani, M. Lasfer: The Impact of Taxation on Dividends: A Cross-Country Analysis. 2009, s. 8, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1343826 (8.09.2012).
 18. S. Kari, H. Karikallio, J. Pirttilä: The Impact of Dividend Taxation on Dividends and Investment: New Evidence Based on a Natural Experiment, 2009, s. 1-41, http://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_id=1458882 (4.09.2012)
 19. M. Jacob, M. Jacob: Taxation, Dividend and Share Repurchases: Taking Evidence Global, 2010, s. 1-46. http://www.nek.uu.se/Pdf/ wp201010ucfs.pdf (5.09.2012).
 20. W.J. Moser: The Effect of Shareholder Taxes on Corporate Payout Choice. "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 2007, Vol. 42, Iss. 4, s. 991-1019, http://journals.cambridge.org/ action/displayAbstract?fromPage=online&aid=4205692 (4.09.2012)
 21. M. Skousen: Struktura produkcji. Giełda, kapitał, konsumpcja. Fijorr Publishing, Warszawa 2011
 22. H. Hazlitt: Inflacja, wróg publiczny nr 1. Fijorr Publishing, Warszawa 2007.
 23. H. DeAngelo, L. DeAngelo, R.M. Stulz: Op. cit., H.-A.N. Al-Malkawi: Factors Influencing Corporate Dividend Decision: Evidence from Jordanian Panel Data. "International Journal of Business" 2008, Vol. 13, No. 2, http://www.craig.csufresno.edu/International_Programs/ JC/IJB/Volumes/Volume%2013/V132-5.pdf (10.09.2012), za: M. Kowerski: Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne. Konsorcjum Akademickie Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, Kraków-Rzeszów-Zamość 2011, s. 180-186.
 24. E.F. Fama, K.R. French: The Cross-Section of Expected Stock Returns. "The Journal of Finance" 1992, Vol. 47, Iss. 2, s. 427-465, http://home.business.utah.edu/finmll/fin787/papers/ famafrench1992.pdf (4.09.2012).
 25. R.A. Haugen: Nowa nauka o finansach. Przeciw efektywności rynku. Wig-Press, Warszawa 1999, s. 2-10, 69.
 26. B. Jabłoński: The Influence of Dividend Policy on the Efficiency of Investments on the Polish Capital Market. Lucerne University of Applied Sciences and Arts - Hochschule Luzern, IFZ Working Paper No. 0019/2012, Szwajcaria 2012, http://www.hslu.ch/ifz_workingpaper19_ the_influence_of_dividended_policy.pdf (4.09.2012)
 27. B. Jabłoński: Znaczenie wyboru grup akcji do portfela inwestycyjnego na przykładzie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w latach 1991-2009. W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej. Red. U. Zagóra-Jonszta. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010, s. 399-411.
 • B. Jabłoński: Wpływ polityki wypłat dla akcjonariuszy na koszt kapitału i wartość przedsiębiorstwa w świetle obowiązujących teorii. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 71-78. - Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
 • H. DeAngelo, L. DeAngelo, R.M. Stulz: Op. cit., H.-A.N. Al-Malkawi: Factors Influencing Corporate Dividend Decision: Evidence from Jordanian Panel Data. "International Journal of Business" 2008, Vol. 13, No. 2, http://www.craig.csufresno.edu/International_Programs/ JC/IJB/Volumes/Volume%2013/V132-5.pdf (10.09.2012), za: M. Kowerski: Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne. Konsorcjum Akademickie Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, Kraków-Rzeszów-Zamość 2011, s. 180-186. - INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS