×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Ekonomia dobrobytu a państwo opiekuńcze - relacja przeszłości czy przyszłości?
 • Tytuły w innych językach:
  Welfare Economics and Welfare State - Past or Future Relation?
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2014,  numer nr 176
 • 56-64
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-a22a60a9-7ffa-414b-8577-fe2538f6bec0
 • uek-171283015
 • 11.08.2015 10:32:21
 • Sławomir Czech [1]
 • [1] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [1073]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. P.-O. Johansson: An Introduction to Modern Welfare Economics. Cambridge University Press, Cambridge 1991.
 2. R.E. Just, D.L. Hueth, A. Schmitz: The Welfare Economics of Public Policy. Edward Elgar, Cheltenham 2004.
 3. A.M. Feldman: Welfare Economics. W: The New Palgrave Dictionary of Economics. Second Edition. Eds. S.N. Durlauf, L.E. Blume. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2008, http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_W000050 (3.05.2013).
 4. V. Tarascio: Paretian Welfare Theory: Some Neglected Aspects. "Journal of Political Economy" 1969, Vol. 77/1, s. 4-5. Zob. też. W. Giza: Zawodność rynku. Powstanie i rozwój idei. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2013, s. 79-80.
 5. S. Yamazaki: Need and Distribution in Pigou's Economic Thinking. Kochi University Working Paper, 2012, s. 3-7. http://www.stern.nyu.edu/cons/groups/content/documents/webasset/ con_036891.pdf (4.05.2013).
 6. S. Yamazaki:Pigou's Ethics and Welfare. Kochi University Working Paper, 2011, s. 18-21. http://www.ier.hit-u.ac.jp/~nisizawa/yamazaki.pdf (4.05.2013).
 7. G.M. Hodgson: What Is the Essence of Institutional Economics? W: The Philosophy of Economics. An Anthology. Ed. D.M. Hausman. Cambridge University Press, New York 2008, s. 403
 8. H. Barmeyer: Bismarck and the Origins of the Modern Welfare State in 19th-Century Germany. W: The Welfare State. Past, Present, Future. Ed. H. Jensen. Universita di Pisa, Pisa 2002, s. 98-101.
 9. D. Fraser: The Evolution of the British Welfare State. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2009, rozdz. 7.II.
 10. T.H. Marshall: Citizenship and Social Class [1949]. W: The Welfare State Reader. Eds. Ch. Pierson, F.G. Castles. Polity Press, Cambridge 2006, s. 30.
 11. S. Czech: O legitymizacji państwa dobrobytu w społeczeństwach zachodnich. W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teoretyczne ujęcie dobrobytu. "Studia Ekonomiczne" 2012, nr 101, s. 76-77.
 12. A. Briggs: The Welfare State in Historical Perspective. W: The Welfare State..., op. cit., s. 20.
 13. M. Cousins: European Welfare States. Comparative Perspectives. SAGE Publications, London 2005, rozdz. 2.
 14. M. Friedman: The Threat to Freedom in the Welfare State. "Business and Society Review" 1977, Vol. 21;
 15. F.A. von Hayek: Konstytucja wolności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 254-259.
 16. P. Piersona: Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher, and the Politics of Retrenchment. Cambridge University Press, Cambridge 1994, rozdz. 6.
 17. G. Bonoli: The Politics of the New Social Policies: Providing Coverage Against New Social Risks in Mature Welfare States. "Policy & Politics", vol. 33/3, 2005, s. 433-434.
 18. B. Greve: What Is Welfare? "Central European Journal of Public Policy" 2008, Vol. 2/1, s. 58
 19. T. Fitzpatrick: Welfare Theory. An Introduction. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2001, s. 5-9.
 20. M.J. Sandel: What Money Can't Buy. The Moral Limits of Markets. FSG, New York 2012, np. s. 3-16.
 21. U. Lundberg, K. Åmark: Social Rights and Social Security: The Swedish Welfare State, 1900- 2000. "Scandinavian Journal of History" 2001, Vol. 26/3, s. 173.
 • B. Greve: What Is Welfare? "Central European Journal of Public Policy" 2008, Vol. 2/1, s. 58 - J PUBLIC POLICY
 • U. Lundberg, K. mark: Social Rights and Social Security: The Swedish Welfare State, 1900- 2000. "Scandinavian Journal of History" 2001, Vol. 26/3, s. 173. - Scandinavian Journal of History