×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Publiczne finansowanie miejskiego transportu zbiorowego w największych miastach w Polsce - analiza porównawcza
 • Tytuły w innych językach:
  Public Funding of Municipal Public Transport in the Largest Cities of Poland - Comparative Analysis
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2014,  numer nr 187
 • 74-86
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-a6255c92-44c2-40d4-9ab1-19f739d7ee1f
 • uek-171298079
 • 10.08.2015 08:23:55
 • Grzegorz Dydkowski [1]
 • [1] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [1073]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Bijak J., Kicinger A., Kapiszewski M., Śleszyński P. (współpraca): Studium metodologiczne oszacowania rzeczywistej liczby ludności Warszawy. Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych. CEFMR Working Paper 2/2007, www.cefmr.pan.pl
 2. Dydkowski G., Tomanek R.: Charakterystyka transportu zbiorowego w małych i średnich miastach w Polsce. W: Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny. Red. K. Heffner. Wydawnictwo AE, Katowice 2005.
 3. Dydkowski G., Kos B., Tomanek R.: City Logistics - The Organisation and Management of Urban Public Transport in Agglomerations. W: Common Europe Economic Dilemmas of Transport and Ecology. Warsaw School of Economics. World Economy Faculty, Warszawa 1997.
 4. Komunikacja Miejska w Liczbach. Dane za 12 miesięcy 2012 roku. Warszawa, czerwiec 2012, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej.
 5. Miasta w liczbach 2007-2008. GUS w Poznaniu, Warszawa 2010.
 6. Miasta wojewódzkie podstawowe dane statystyczne. GUS w Poznaniu, Rok IX, Nr 18, Warszawa listopad 2009.
 7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy o samorządzie gminnym. Dz.U. z dnia 23 maja 2013, poz. 594.
 8. Portal informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl
 9. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskie 2012, GUS, Warszawa 2012.
 10. TRANSvisions. Report on Transport Scenarios with a 20 and 40 Year Horizon. Final Report. Project funded by the European Commision - DG TREN, Co-ordinator Tetraplan A/S Copenhagen, Denmark March 2009.
 11. Witryna internetowa Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.: www.khk.krakow.pl
 12. Witryna internetowa Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach: www.kzkgop.com.pl
 13. Witryny internetowe miast: www.um.warszawa.pl, www.krakow.pl, www.lodz.pl, www. wroclaw.pl, www.poznan.pl, www.gdansk.pl, www.szczecin.pl, www.bydgoszcz. pl, www.um.lublin.pl, www.katowice.eu
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań