×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  IMPLIKACJE AKCESJI TURCJI DO UNII EUROPEJSKIEJ DLA PRZEPŁYWÓW SIŁY ROBOCZEJ
 • Tytuły w innych językach:
  THE IMPLICATIONS OF TURKEY’S ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION FOR THE FLOWS OF LABOR
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2011,  tom 2,  numer 3
 • 65-85
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-a7e6b76a-0150-41f2-a5f8-3eee44b6300f
 • 7228
 • 11.10.2015 14:09:16
 • Marta Ulbrych [1]
 • [1] Cracow University of Economics
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Arvanitopoulos C. (ed.), (2009), Turkey’s Accession to the European Union. An unusual candidacy, Springer, Berlin.
 2. Balcer A., Zalewski P., (2010), Turkey and the “New Europe”: A Bridge Waiting to be Built, „Insight Turkey” Vol. 12, No. 1.
 3. Bank Światowy (2006), Migration and Remittances. Easter Europe and the former Soviet Union.
 4. Czech B., (2009), Population and social condition, Eurostat 29.
 5. Czernielewska M., (2003), Metody ilościowe w badaniu regionalnej integracji gospodarczej na przykładzie Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Erzan R. (ed.), (2005), Growth and Immigration Scenarios Turkey – EU, Centre for European Policy Studies EU-Turkey Working Paper, No. 13, Brussels.
 7. Erzan R., Kirisci K. (ed.), (2009), Turkish Immigrants in the European Union. Determinants of Immigration and Integration, Routledge Taylor&Francis Group, London and New York.
 8. European Commission (2006), Communication from the Commission. Report on the functioning of the transitional arrangements set out in the 2003 Accession Treaty, Brussels.
 9. Fleischhaker C., (2010), The return of New generation – well-educated children of Turkish immigrants leave Germany, The German Marshall Found of the USA, Washington.
 10. Içduygu A., (2009), International Migration and Human Development in Turkey, Human Development Research Paper 2009/52, UNDP.
 11. Iglicka K., (1995), Migracje zagraniczne w świetle najnowszych ujęć teoretycznych, Studia Demograficzne, Nr 3(121).
 12. Kaya A., Kentel F., (2005), Euro-Turks. A bridge or a breach between Turkey and the European Union? Comparative study of German-Turks and French-Turks, King Baudouin Foundation, Brussels
 13. Kirisci K., (2003), Turkey: A Transformation from Emigration to Immigration, Center for European Studies, Bogaziçi University.
 14. Meade J.E., (1955), Trade and Welfare. The theory of international economic policy, London.
 15. Ministerstwo Gospodarki, (2007), Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski, Warszawa.
 16. Unan E., (2009), Microeconomics Determinants of Turkish workers’ remittances: survey results for France-Turkey, International Conference Inequalities and development in the Mediterranean countries, Istanbul.
 17. Vasileva K., (2010), Foreigners living in the EU are diverse and largely younger than the nationals of the EU Member States, Eurostat Statistics in focus 45.
 18. Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, PWN, Warszawa.
 19. Welfe A., (2009), Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa.
 20. Wieliński B. T., (2010), Merkel łaje imigrantów, „Gazeta Wyborcza” 18.10.2010.
 21. http://data.worldbank.org/, elektroniczna baza Banku Światowego.
 22. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/, elektroniczna baza Eurostatu.
 23. http://icisleri.gov.tr/, Foreigners Department of the Turkish Ministry of Interior.
 24. http://internationalliving.com/, International Living.
 25. http://stats.oecd.org/, elektroniczna baza OECD.
 26. http://www.eubusiness.com, Greece wants EU immigration patrols on its Turkish border.
 27. http://www.iom.pl, Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji.
 28. http://www.turkstat.gov.tr/, elektroniczna baza Tureckiego Instytutu Statystycznego.
 29. www.iskur.gov.tr, Turkish Employment Office (TEO).
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań