×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Zarządzanie wiedzą w ujęciu teoretyków oraz w opinii przedsiębiorstw – laureatów Polskiej Nagrody Jakości
 • Tytuły w innych językach:
  Managing knowledge in theory and practice. Insight from Polish Quality Award laureates
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2015,  tom 26,  numer 1
 • 153-167
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-ab235d40-2c2a-4954-b700-a5da0f2cb186
 • bwmeta1.element.desklight-a44c7a91-24b7-4e9c-97a7-53e1c542debf
 • 09.09.2015 11:16:48
 • Adam Skrzypek [1]
 • [1] Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Beijerse, R.P. uit (2000). Knowledge management in small and medium-sized companies: Knowledge management for entrepreneurs. Journal of Knowledge Management, 4(2), 162–180.
 2. Borowiecki, R., Romanowska, M. (2001). Systemy informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstw. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-183-7.
 3. Bukowitz, W.R., Williams, R.L. (1999). The Knowledge Management Fieldbook. London: Prentice Hall. ISBN 0-273-63882-3.
 4. Comité Européen de Normalisation [CEN]. (2004). European guide to good practice in Knowledge Management – Part 5. Dostępny w Internecie: KM Terminology, ftp://centfp1.cenorm.be/PUBLIC/CWAs/e-Europe/KM/GWA14924-05-2004-Mar.Pdf.
 5. Dajczak, K. (2008). Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przemyśle stoczniowym. W: E. Skrzypek (red.). Wiedza jako zasób strategiczny przedsiębiorstwa. Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS. ISBN 978-83-924547-2-4.
 6. Davenport, T.H., Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Harvard Business School Press.
 7. Fitz-enz, J. (2001). Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-88597-48-5.
 8. Grudzewski, W.M., Hejduk, I. (2002). Kreowanie systemów zarządzania wiedzą podstawą osiągnięcia przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. W: T. Wawak (red.). Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 5: Zarządzanie pracą. Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 83-911343-5-0.
 9. Jashapara, A. (2006). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1631-9.
 10. Kisielnicki, J. (2007). Kapitał intelektualny w procesie zarządzania wiedzą: relacje i czynniki. Problemy Zarządzania, 4(18), 26–42.
 11. Kołakowski, T., Tabaszewska, E. (2006). Zarządzanie jakością i zarządzanie wiedzą – płaszczyzny współdziałania w organizacji. Problemy Jakości, 10, 13‒16.
 12. Kotarba, W., Kotarba, M. (2006). Istota zarządzania wiedzą. W: W. Kotarba (red.). Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1642-4.
 13. Kwast, U., Herman, U. (2004). Wiedza jako czynnik konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. W: A. Szuwarzyński (red.). Zarządzanie wiedzą. Wybrane problemy. Gdańsk: Zakład Zarządzania Wiedzą i Informacją Naukowo-Techniczną. ISBN 83-88617-02-8.
 14. Maier, R. (2002). Knowledge Management Systems: Information and Communication Technologies for Knowledge Management. Berlin; Heidelberg: Springer. ISBN 978-3-540-71407-1.
 15. Marshall, A. (1965). Principles of Economics. London: Macmillan.
 16. Mertins, K., Heisig, P., Vorbeck, J. (2001). Knowledge Management: Best Practices in Europe. New York: Springer-Verlag. ISBN 3-540-67484-5.
 17. Mikuła, B. (2001). Elementy nowoczesnego zarządzania: w kierunku organizacji inteligentnych. Kraków: Antykwa. ISBN 83-87493-66-X.
 18. Mikuła, B. (2005). Geneza, przesłanki i istota zarządzania wiedzą. W: K. Perechuda (red.). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14492-0.
 19. Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A., Potocki, A. (2002). Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-298-1.
 20. Murray, P., Myers, A. (1997). The facts about Knowledge Information Strategy – special report.
 21. Newell, S., Robertson, M., Scarbrough, H., Swan, J. (2002). Managing Knowledge Work. Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN 0-333-96299-0.
 22. Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995). The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-509269-4.
 23. Perechuda, K. (2007). Dyfuzja wiedzy. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 978-83-7011-861-7.
 24. Piasny, B. (2001). Zarządzanie wiedzą w organizacjach gospodarczych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 10, 11‒21.
 25. Probst, G., Raub, S., Romhardt, K. (2002). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-88597-77-9.
 26. Skrzypek, E. (2002). Jakość i efektywność. Lublin: Wydawnictwo UMCS. ISBN 83-227-1626-5.
 27. Skyrme, D.J., Amidon, D.M. (1997). Creating the Knowledge-Based Intelligence. London: Business Intelligence Limited. ISBN 1-898-08527-7.
 28. Stankiewicz, M.J. (2006). Próba modelowania procesów zarządzania konkurencyjnym potencjałem wiedzy w polskich przedsiębiorstwach. W: M.J. Stankiewicz (red.). Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa. Toruń: Dom Organizatora TNOiK. ISBN 978-83-7285-285-4.
 29. Strojny, M. (1999). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
 30. Strojny, M. (2000). Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych. Problemy Jakości, 3, 20.
 31. Swan, J., Newell, S., Scarbrough, H., Hislop, D. (1999). Knowledge management and innovation: Networks and networking. Journal of Knowledge Management, 3(4), 262‒275.
 32. Toffler, A. (1996). Budowa nowej cywilizacji: polityka trzeciej fali. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka. ISBN 83-7150-102-1.
 33. Trajer, J., Paszek, A., Iwan, S. (2012). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-208-2015-7.
 34. Wigg, K. (1997). Knowledge management: Where did it come from and where will it go? Expert Systems with Applications, 14(1), 1‒14.
 • Piasny, B. (2001). Zarządzanie wiedzą w organizacjach gospodarczych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 10, 1121. - Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
 • Swan, J., Newell, S., Scarbrough, H., Hislop, D. (1999). Knowledge management and innovation: Networks and networking. Journal of Knowledge Management, 3(4), 262275. - J KNOWL MANAG
 • Kisielnicki, J. (2007). Kapitał intelektualny w procesie zarządzania wiedzą: relacje i czynniki. Problemy Zarządzania, 4(18), 26–42. - Problemy Zarządzania
 • Strojny, M. (2000). Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych. Problemy Jakości, 3, 20. - Problemy Jakości
 • Beijerse, R.P. uit (2000). Knowledge management in small and medium-sized companies: Knowledge management for entrepreneurs. Journal of Knowledge Management, 4(2), 162–180. - J KNOWL MANAG