×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Polityka konkurencji państwa w dobie kryzysu gospodarczego – prawne aspekty problematyki
 • Tytuły w innych językach:
  Competition Policy During the Economic Crisis – Legal Issues
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2010,  tom 4,  numer 1
 • 79-89
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-b01c280d-c833-443d-9e98-d496ebd4ef3b
 • 7576
 • 11.10.2015 15:08:33
 • Mateusz Błachucki [1]
 • Rafał Stankiewicz [2]
 • [1] Polish Academy of Sciences
 • [2] University of Warsaw
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Baccaro V. (2004), The Failing Firm Defence and Lack of Causality: Doctrine and Practice in Europe of Two Closely Related Concepts, „European Competition Law Review”, No. 11.
 2. Bavasso V., Lindsay A. (2007), Causation in EC Merger Control, „Journal of Competition Law and Economics”, No. 3.
 3. Bouterse R. (1994), Competition and Integration – What Goals Count, Kluwer Law International, The Hague.
 4. Friederiszick H. W., Roeller L. H., Verouden V., European Sate Aid Control: An Economic Framework, [w:] Handbook of Antitrust Economics, Buccirossi P. (ed.), MIT Press, London.
 5. Hatton S., Coumes J. M. (2009), European Commission Adopts Guidance on State Aids to Financial Sector, 30 „European Competition Law Review”, No. 30.
 6. Jacquemin A. (2001), Introduction: Competition and Competition Policy in Market Economies, [w:] Comanor W, George K., Jacquemin A., Jenny F., Katzenbach E., Ordover J. A., Waverman L., Competition Policy in Europe and North America, Harwood Academic Publishers GmBH, Newark.
 7. Jaeger T. (2005), How much flexibility do we need? Commission crisis management revisited, „European State Aid Quarterly”, No. 3.
 8. Jenny F. (2000), Competition law and policy: Achievments and Failures from an Economic Perspectives, [w:] Competition Policy Analysis, E. Hope (ed.), Routledge, New York.
 9. Jones A., Sufrin B. (2008), EC Competition Law. Text, Cases and Materials, OUP, Oxford
 10. Jurkowska A. (2009), [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Skoczny T. (red.), Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.
 11. Kohutek K. (2008), [w:] Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Kokkoris I. (2006), Failing Firm Defence in the European Union: A Panacea for Mergers?, „European Competition Law Review”, No. 27.
 13. Kokkoris I. (2007), Failing Firm Defence under the Clayton Act, „European Competition Law Review”, No. 28.
 14. Kroes N. (2005), Reforming Europe’s State Aid Regime: an Action Plan for Change, „European State Aid Quarterly”, No. 3.
 15. Luja R. (2009), State Aid and the Financial Crisis: Overview of the Crisis Framework, „European State Aid Quarterly”, No. 2.
 16. Ławicki T. (1998), Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. Komentarz, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa.
 17. Modzelewska-Wąchal E. (2003), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa.
 18. Motta M. (2004), Competition Policy. Theory and Practice, Cambridge University Press, New York 2004.
 19. Neumann M., Competition Policy: History, Theory and Practice, Edward Elgar Publishing, Massachusetts
 20. Ritter L., Braun W. D. (2005), European Competition Law: a Practitioner’s Guide, Kluwer Law International, The Hague.
 21. D’Sa R. (1998), European Community law on state aid, Sweet and Maxwell, London.
 22. D’Sa R. (2009), “Instant” State Aid Law in a Financial Crisis – A U–Turn?, „European State Aid Quarterly”, No. 2.
 23. Rodger B. J., MacCulloch A. (2009), Competition Law and Policy in the EC and UK, Oxon.
 24. Werner P., Maier M (2009), Procedure in Crisis? Overview and Assessment of the Commission’s State Aid Procedure during the Current Crisis, „European State Aid Quarterly”, No. 2.
 25. Wesseling R. (2000), The Modernisation of EC Antitrust Law, Hart Publishing, Portland.
 26. Van Bael & Bellis (2005), Competition Law of the Europen Community, Kluwer Law International, The Hague.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań