×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • 10.08.2015 08:09:34
 • Sabina Kauf [1]
 • [1] Uniwersytet Opolski
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Aaker D.: Strategisches Markt Management. Gabler Verlag, Wiesbaden 1989.
 2. Marketing. Red. J. Altkorn. PWE, Kraków 1998.
 3. Badach E.: Zastosowanie taksonomii wrocławskiej w badaniach populacji osób bezrobotnych w województwie małopolskim. "Roczniki Naukowe SERiA" 2007, t. IX, z. 3.
 4. Badania marketingowe. Teoria i praktyka. Red. K. Mazurek-Łopacińska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 5. Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Red. S. Mynarski. PWE, Warszawa 1992.
 6. Badania rynkowe i marketingowe. Red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1994.
 7. Böhler H.: Methoden und Modelle der Marktsegmentierung. Stuttgart 1977.
 8. Bruska A.: Warunki rozwoju logistyki w świetle grupowania metodą Czekanowskiego. W: Przemiany społeczno-ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce polskiej. Red. K. Hanusik, U. Łangowska-Szczęśniak, S. Sokołowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.
 9. Ćwiąkała-Małys A.: Zastosowanie taksonomii wrocławskiej w analizie porównawczej publicznych uczelni akademickich. "Badania Operacyjne i Decyzje" 2009, nr 1.
 10. Duliniec E.: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 11. Florek K., Łukaszewicz J., Perkal J., Steinhaus H., Zubrzycki S.: Taksonomia wrocławska. "Przegląd Antropologiczny" 1956, nr 17.
 12. Frąckiewicz L., Zadęcki J.: Zastosowanie taksonomii wrocławskiej do badań warunków bytu i życia ludności w regionach województwa katowickiego. "Wiadomości Statystyczne" 1973, nr 9.
 13. Jacob R.: Der Absatz. "Allgemeine Betriebswirtschaftslehre" 1988, Nr. 5.
 14. Kauf S.: Badania rynkowe w sferze marketingu i logistyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
 15. Kauf S., Tłuczak A.: Logistyka miasta i regionu. Metody ilościowe w decyzjach przestrzennych. Difin, Warszawa 2014.
 16. Kotler Ph.: Marketing. Dom Wydawniczy Rebis, Warszawa 2005.
 17. Pfohl Ch.-H.: Logistiksysteme. Betriebswirtschaftliche Grundlagen. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 1988.
 18. Rosa G., Smalec A., Sondej T.: Analiza i funkcjonowanie rynku. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 19. Szewczyk M., Ciesielska M.: Podstawy statystyczne badań marketingowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2011.
 20. Zaborski A.: Skalowanie wielowymiarowe w badaniach marketingowych. AE, Wrocław 2001.
 • Ćwiąkała-Małys A.: Zastosowanie taksonomii wrocławskiej w analizie porównawczej publicznych uczelni akademickich. "Badania Operacyjne i Decyzje" 2009, nr 1. - BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE