×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  ZRÓŻNICOWANIE ELASTYCZNOŚCI RYNKÓW PRACY W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH ORAZ USA W ŚWIETLE METODY TOPSIS
 • Tytuły w innych językach:
  DIFFERENCES IN FLEXIBILITY OF LABOUR MARKETS IN OECD COUNTRIES – THE TOPSIS METHOD
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2011,  tom 2,  numer 3
 • 43-64
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-b331c592-e35c-43d0-a132-44d8b330184c
 • 7227
 • 11.10.2015 14:08:14
 • Agnieszka Ertman [1]
 • [1] University of Bialystok
 • Brak afiliacji
 1. Maria Jadamus-Hacura, Krystyna Melich-Iwanek, Elastyczność polskiego rynku pracy – analiza dynamiczna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2015; 4 (940), 35-44
 2. Paweł Mikołajczak, Robert Skikiewicz, Bariery prowadzenia działalności jako determinanty sytuacji finansowej przedsiębiorstw sektora budowlanego. Studia Ekonomiczne 2014; nr 3, 361-380
 1. Baranowska A., Lewandowski P. (2008), Adaptacyjność do zmian gospodarczych, [w:] M. Bukowski (red.), Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 2. EMU and labour market flexibility (2003), HM Treasury, London.
 3. Gawrońska – Nowak B., Skorupińska K. (2006), Elastyczność rynku pracy a charakter instytucji w krajach europejskich, „Gospodarka Narodowa”, nr 3.
 4. Góra M. (2003), Wpływ systemu zabezpieczenia społecznego na rynek pracy, „Ekonomista”, nr 1.
 5. Kwiatkowski E. (2003), Problem regulacji rynku pracy w alternatywnych opisach gospodarki, [w:] K. W. Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 6. Lewandowski P., Koloch G., Regulski A. (2008), Elastyczność rynków dóbr i pracy w Polsce na tle wybranych krajów europejskich, Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa, (opracowanie przygotowane na potrzeby Raportu na temat pełnego uczestnictwa Polski w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej – dostępne na http://www.nbp.pl/publikacje/o_euro/re19.pdf (stan na dzień 11 luty 2011).
 7. Majchrzak A. (2008), Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa województwa wielkopolskiego w przekroju gmin, Scientiarum polonorum ACTA, Oeconomia 7 (2), dostępne na http://www.wne.sggw.pl/p/publikacje/pdf/acta/ASO_7_2_2008.pdf (stan na dzień 5 stycznia 2011).
 8. Maniak G. (2007), W kierunku elastyczności pracy – aspekty elastyczności polskiego rynku pracy, [w:] J. Poteralski (red.), Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej (2003), S. Borkowska (red.), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 10. Roszkowska E. (2009), Application TOPSIS methods for ordering offers in buyer-seller transaction, „Optimum Studia Ekonomiczne”, nr 3.
 11. Skóra A. (2009), Strategia flexicurity jako przykład deregulacji i uelastyczniania rynku pracy, [w:] D. Kotlorz (red.), Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanta wzrostu zatrudnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 12. Wąsowicz J. (2009), Klin podatkowy i stopień regulacji rynku pracy – implikacje dla sytuacji na rynku pracy [w:] D. Kotlorz (red.), Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanta wzrostu zatrudnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 13. Wiśniewski Z. (1999), Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 14. http://stats.oecd.org/Index.aspx (10-20 luty 2011).
 15. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database (10-20 luty 2011).
 • Roszkowska E. (2009), Application TOPSIS methods for ordering offers in buyer-seller transaction, „Optimum Studia Ekonomiczne”, nr 3. - Optimum. Studia Ekonomiczne