×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Zastosowanie sieciowej struktury organizacyjnej w zintegrowanej realizacji przedsięwzięcia budowlanego
 • Tytuły w innych językach:
  Network organizational structure application in integrated project delivery
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2018,  tom 1,  numer 27
 • 82-90
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-ba01646f-dbc7-4ded-a07e-c0742745bfc1
 • 17.12.2018 13:10:36
 • Roman TRACH author [1]
 • Marzena LENDO-SIWICKA author [1]
 • [1] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie [1143]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. The American Institute of Architects, AIM (2007). Integrated Project Delivery: ? Guide. Sacramento, CA: The American Institute of Architects, AIA California Council.
 2. Asaul, A., Skumatov, E. i Lokteyeva, G. (2004). Methodological aspects of establishment and development of enterprise networks. Saint Petersburg: Humanistyka [in Russian].
 3. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, MIiB i KPMG (2016). Building Information Modeling. Ekspertyza dotycząca możliwości wdrożenia metodyki BIM w Polsce. Warszawa: MIiB i KPMG. Pobrano z lokalizacji: https://mib.gov.pl/files/0/1797409/mozliwosciwdrozeniametodykiBIM.pdf.
 4. Fernandez, A. (2017). Proposal for an Integrated Design-Build Project Delivery (Master’s Thesis), Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki.
 5. Levchinsky, D. (2015). The mechanism of management improvement of the organizational structure of a construction company. Zwiastun Naukowy Uniwersytetu Narodowego w Użgorodzie, 5, 23-26 [in Ukrainian].
 6. Melekhin, V.B. i Ismailova Sh.T. (2004). Network organizational structures of management of a construction enterprise. Economics of Construction, 7, 14-23 [in Russian].
 7. Mesa, H.A., Molenaar, K.R. i Alarcon L.F. (2016). Exploring performance of the integrated project delivery process on complex building projects. International Journal of Project Management, 34, 1089-1101. dx.doi. org/10.1016/j.ijproman.2016.05.007.
 8. Miles, R.E. i Snow, ?.?. (1994). Fit, failure and the hall of fame: How companies succeed or fail. New York: Free Press.
 9. Milner, B. (2000). Theory of organization. Moskwa: INFRA. [in Russian].
 10. Radziszewska-Zielina, E. i Szewczyk, B. (2017). Analiza wrażliwości modelu sterowania relacjami partnerskimi na zmiany funkcji przynależności zmiennych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26(2), 219-225.
 11. Rybka, I., Bondar-Nowakowska, E., Pawluk, K., Połoński, M. (2017). Risk of contractors’ claims on the example of road works. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 245, ID 072009. DOI 10.1088/1757-899X/245/7/072009.
 12. Tracz, R. (2017). Optimization model of organizational structure of investment-building enterprises complex. Bulletin National University of Water and Environmental Engineering, 3(79), 69-78. [in Ukrainian].
 13. Trollsas, B.C. (2014). Implementing BIM and IPD. Copenhagen: Copenhagen School of Design and Technology, Pobrano z lokalizacji: https://buildingsmart.no/sites/buildingsmart.no/files/2014_kea_bo_christian_trollsas.pdf.
 14. Zima, K. (2012). Zarządzanie informacjami w zintegrowanej realizacji inwestycji. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, 4(166), 146-158.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań