×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  An Econometrical Analysis of Entrepreneurship Determinants in Polish Voivodeships in the Years 2004–2013
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2015,  tom 15,  numer 0
 • 157-165
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • angielski
 • article-c10b5d1c-70cd-43b3-a1ea-85ff4ab28863
 • 8756
 • 10.06.2017 15:02:41
 • Tomasz Groszkowski [1]
 • Tomasz Stryjewski [1]
 • [1] The University of Computer Science and Economics in Olsztyn
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Adamczyk, W. (1995), Ewolucja form i typów przedsiębiorczości (The evolution of forms and types of entrepreneurship), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 236.
 2. Chrapek, G. (2009), Przedsiębiorczość osób fizycznych na obszarach wiejskich Podkarpacia, [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego (Entre-preneurship individuals in rural areas of Podkarpacie, [in:] the role of business in shaping the information socjety), Seria Przedsiębiorczość – Edukacja, Warszawa-Kraków.
 3. Godlewska, H. (2001), Lokalizacja działalności gospodarczej (The location of economic activity), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 4. Greene, W. H. (2005), Econometric Analysis, Prentice Hall, New York.
 5. Gryffin, R. W. (1997), Podstawy zarządzania organizacjami (Fundamentals of organizational management), PWN, Warszawa.
 6. Jezierska-Thole, A. (2010), Zmiany poziomu infrastruktury i jej wpływ na rozwój przedsię-biorczości na obszarach wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego (Changes in the level of infrastructure and its impact on development of entrepreneurship in rural areas on the example of Kujawsko-Pomorskie and Pomorskie), Acta Acientum Polonorium, Oeconomia, 9(3).
 7. Kalkan, M., Kaygusuz, C. (2012), The Psyhology of Enterpreneurship [in:] Entrepreneurship – Born, Made and Educated, Ed. T. Burger-Helmchen, Rijeka.
 8. Szarecki, A. (2008), Przedsiębiorczość jako forma kultury (Entrepreneurship as a form of culture), Problemy Zarządzania, 2.
 9. Talaga, L., Zieliński, Z. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym (Spectral analysis in econometric modeling), PWN, Warszawa.
 10. Timmons, J. (1990), New Venture Creation, Irvin, Boston.
 11. Wooldridge, J. M. (2010). Econometric analysis of cross section and panel data, Massachu-setts Institute of Technology.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań