×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Otoczenie instytucjonalne a procesy innowacyjne w polskiej gospodarce w latach 2004–2020 (w świetle dokumentów strategicznych i operacyjnych)
 • Tytuły w innych językach:
  Institutional environment and innovation processes in the economy of Poland 2004–2020 (in the light of strategic and operational documents)
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2015,  tom 26,  numer 1
 • 139-152
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-c1447c73-b928-4877-a3fc-cca26c071deb
 • bwmeta1.element.desklight-cab38f26-a7ae-4751-9086-6c8e2c9fe532
 • 09.09.2015 11:13:11
 • Jan Siekierski [1]
 • Renata Śliwa [1]
 • [1] Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki [2674]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Adamus, W., Gręda, A. (2005). Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich. Badania Operacyjne i Decyzje, 2, 5‒36.
 2. Bałtowski, M., Miszewski, M. (2006). Transformacja gospodarcza w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-14628-3.
 3. Bieliński, J. (red.) (2005). Strategia Lizbońska a konkurencyjność gospodarki. Warszawa: CeDeWu. ISBN 83-87885-91-6.
 4. Bukowski, M., Growiec, J., Marć, Ł. (2008). Strategia Lizbońska Unii Europejskiej i wyzwania konwergencji nowych krajów członkowskich ‒ perspektywa polska. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
 5. Czerniak, J. (2013). Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7641-807-0.
 6. Gaudin, T. (2001). Innovation policy as a substitute for failing economic policies. W: G. Sweeney (ed.). Innovation, Economic Progress and Quality of Life. Northampton: Edward Elgar. ISBN 1840646039.
 7. Innowacje (2002). W: J. Wojnowski (red.). Wielka Encyklopedia PWN. T. 12. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13736-3.
 8. Korzeniowski, L.F. (2010). Menedżment. Podstawy zarządzania. Kraków: EAS. ISBN 978-83-61645-44-3.
 9. Kotala, A., Seroka, O. (2005). Znaczenie otoczenia instytucjonalnego w dostosowaniu rolnictwa Krajów Europy Środkowej do wymogów WPR. W: B. Klepacki et al. (red.). Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. ISBN 83-7244-670-9.
 10. Krajewski, S. (2014). Innowacja nie jest wyborem, a przymusem. Fragment referatu na IX Kongres Ekonomistów Polskich. Nowe Życie Gospodarcze, 1‒2.
 11. Krawczyk-Sokołowska, I. (2014). Regionalne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw. Fragment referatu na IX Kongres Ekonomistów Polskich. Nowe Życie Gospodarcze, 1‒2.
 12. MG (2011). Strategia „Europa 2020”. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki. Krajowy Program Reform.
 13. MG (2013a). Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. ‒ projekt. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 14. MG (2013b). Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020". Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 15. MGPiPS (2003a). Polska ‒ narodowy plan rozwoju 2004‒2006. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
 16. MGPiPS (2003b). Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Gospodarki, lata 2004‒2006 przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 14 lutego 2003 r. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
 17. MRR (2007). Narodowa strategia spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007‒2013. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 18. MRR (2011). Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007‒2013. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 19. MRR (2012). Strategia Rozwoju Kraju 2020. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. ISBN 978-83-7610-404-1.
 20. Płowiec, U. (2010). Refleksje o innowacyjności Polski w perspektywie 2020 roku. Ekonomista, 5, 647‒676.
 21. Polska w Unii Europejskiej (2013). W: Wikipedia. Wolna encyklopedia [online, dostęp: 2013-03-10]. Dostępny w Internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_w_Unii_Europejskiej.
 22. Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-1287-9.
 23. Saaty, T.L. (2001). Decision Making for Leaders. The Analytic Hierarchy Process for Decision in a Complex World. Pittsburgh: RWS Publications. ISBN 096203178X.
 24. Siekierski, J. (2002). Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych. Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. ISBN 83-917312-0-0.
 25. Siekierski, J. (2010). Rolnictwo i wieś przed i po akcesji Polski do UE. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego. ISBN 978-83-60633-36-6.
 26. Świtalski, W. (2004). Nauka, zasoby wiedzy, teoria innowacyjności a wzrost gospodarczy. Ekonomista, 1, 89‒98.
 27. Świtalski, W. (2005). Innowacje i konkurencyjność. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 83-235-0248-X.
 • Świtalski, W. (2004). Nauka, zasoby wiedzy, teoria innowacyjności a wzrost gospodarczy. Ekonomista, 1, 8998. - Ekonomista
 • Płowiec, U. (2010). Refleksje o innowacyjności Polski w perspektywie 2020 roku. Ekonomista, 5, 647676. - Ekonomista