×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Bierzmowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Tytuły w innych językach:
  The sacrament of confirmation for persons with intellectual disability
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2017,  numer 24
 • 231-242
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-c2322873-8245-44fc-bcec-a477514ba9a3
 • 09.10.2018 10:16:34
 • Dariusz Kurzydło [1]
 • [1] Katedra Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw Katechetyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie [1391]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Antoniewicz, Marian. „Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Ikonalność osoby ludzkiej w ujęciu personalistycznym”. Teologia w Polsce 1 (2013): 13–23.
 2. Brzezinka, Z. „Spotkanie, z którego nikt nie może być wykluczony”. Oligokatecheza 7 (2005): 13.
 3. Domagała-Zyśk, Ewa. „Osoba chora, niepełnosprawna, cierpiąca jako wezwanie do poszukiwania sensu. Nauczanie Jana Pawła II w kontekście «teologii niepełnosprawności»
 4. Jeana Vaniera”. W: Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodziny, red. Jan Śledzianowski, Tadeusz Sakowicz, 149–162. Kielce, 2006.
 5. Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, nr 68.
 6. Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, nr 1. Kraków, 2001.
 7. Gryziec, Piotr Roman. „Łaska spotkania chrześcijan według św. Pawła”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2 (1996): 85–89.
 8. Jan Paweł II. „Encyklika «Dominum et Vivificantem» O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata”, nr 59. Dostęp 9.01.2017. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/dominum_1.html.
 9. Jan Paweł II. „Homilia wygłoszona podczas Mszy świętej z udzieleniem bierzmowania grupie niepełnosprawnych chłopców”. W: Nauczanie papieskie. T. IV, 436–437. Poznań, 1989.
 10. Jan Paweł II. „List do członków wspólnot «Wiara i Światło»”. Światło i Cienie 1 (1997): 4–5.
 11. Jan Paweł II. „Ludzie najsłabsi i najbardziej potrzebujący w życiu społeczeństwa. Przesłanie do uczestników międzynarodowego sympozjum na temat: «Godność i prawa osoby z upośledzeniem umysłowym»”. L’Osservatore Romano 4 (2004): 11.
 12. Jan Paweł II. „Przemówienie do biskupów francuskich 27 maja 1987 r.”. L’Osservatore Romano 5 (1987): 3.
 13. Jucha, D. „Katecheza sakramentalna osób z upośledzeniem umysłowym”. W: W drodze do zrozumienia i wiary. Katecheza osób szczególnej troski. Materiały z VI Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych, 42. Kraków, 2007.
 14. Katechizm Kościoła katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1994.
 15. Kiciński, Andrzej. „Iter christianae initiationis”. Teologiczne Studia Podlaskie 1 (2004): 89–90.
 16. Kiciński, Andrzej. „Katecheza przed bierzmowaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Roczniki Liturgiczne 1 (2009): 181–182.
 17. Kiciński, Andrzej. „Poszukiwanie tożsamości katechety osób szczególnej troski”. Katecheta 7–8 (2005): 10.
 18. Kluz, Marek. „Dynamizm sakramentów chrztu i bierzmowania w służbie budowania Kościoła jako domu”. Liturgia Sacra 1 (2012): 77–82.
 19. Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 11.
 20. Krakowiak, Czesław. „Nazwa sakramentu bierzmowania”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 28 (1975): 66–71.
 21. Krakowiak, Czesław. „Z teologii wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 45 (1992): 65–74.
 22. Kurzydło, Dariusz. „Inaczej stworzony przez Boga. Prawo człowieka niepełnosprawnego do poznania Boga”. Warszawskie Studia Pastoralne 14 (2011): 134–152.
 23. Lausch, Katarzyna. „Wychowanie religijne uczniów głębiej upośledzonych umysłowo”. W: Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. I, red. Maria Piszczek, 128. Warszawa, 2001.
 24. Mąkosa, Paweł. „Terminologiczne podstawy katechezy mistagogicznej”. Roczniki Pastoralno-Katechetyczne 4 (2012): 187–189.
 25. Pater, Dariusz. „Sakramentalna obecność Chrystusa”. Warszawskie Studia Pastoralne 5 (2007): 118–134.
 26. Rozen, Barbara. Edukacja religijna osób z niepełnosprawnością intelektualną, 237–238. Olsztyn, 2008.
 27. Sosna, Krzysztof. „Kryteria przygotowania do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej osób niepełnosprawnych umysłowo”. Oligokatecheza 1 (2004): 5.
 28. Sosna, Krzysztof. „Sakrament bierzmowania osób z niepełnoprawnością umysłową”. Studia Pastoralne 4 (2008): 122–137.
 29. Szeląg, Jan. „Przyjdźcie do mnie wszyscy”. Kotwica 3 (2009): 9.
 30. Tomkiewicz, A., B. Bocheńska. „Wartość osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie w świetle nauczania Jana Pawła II”. W: Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, red. Alina Rynio, 234–235. Stalowa Wola, 1999.
 31. Vanier, Jean. „Nauczyć się kochać”. Światło i Cienie 2 (1996): 6.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań