×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Zjawisko „home bias” w procesie integracji europejskiej
 • Tytuły w innych językach:
  The Home Bias in the Process of European Integration
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2010,  tom 4,  numer 1
 • 143-152
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-c2c22b3c-ddd4-451d-ba6e-8e47e295c3ad
 • 7581
 • 11.10.2015 15:10:20
 • Anna Kozłowska [1]
 • [1] University of Białystok
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Commission of the European Communities (2002), Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the State of the Internal Market for Services, Brussels.
 2. Commission of the European Communities (2005), Cross-border consolidation in the EU financial sector, “Commission Staff Working Document”, Brussels.
 3. Delgado J. (2006), Single Market Trails Home Bias, “Breugel Policy Brief”, Brussels.
 4. Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, Dz.Urz. UEL 376 z 27.12.2006.
 5. European Central Bank (2005), Indicators of financial integration in the euro area, Frankfurt.
 6. European Commission – TNS Opinion & Social, Consumer protection in the Internal Market. Specjal Eurobarometr 298.
 7. French K. R., Poterba J. M. (1991), Investor diversification and international equity markets, „American Economic Review”, vol. 81, No. 2.
 8. Gajewski I. P., Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S. (2009), Szanse i zagrożenia związane z przyjęciem euro przez Polskę w ujęciu regionalnym, [w:] Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Projekty badawcze cz. 2, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 9. Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A. (2004), Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 10. Grabowski T. (2008), Unia Europejska – mechanizmy integracji gospodarczej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 11. Kundera J. (2003), Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 12. McCallum J. (1995), National Borders Matter: Canada – U.S. Regional Trade Patterns, „The American Economic Review”, vol. 85, No. 3.
 13. Obsfeld, M., Rogoff K. (2000), The Six Major Puzzles in International Macroeconomics: Is There a Common Cause, „NBER Macroeconomics Annual 2000”, Cambridge.
 14. Office for Official Publications of the European Communities (2007), Panorama of European Union Trade. Data 1999–2006, Luxembourg.
 15. Office for Official Publications of the European Communities (2008), Europe in Figures. Eurostat Yearbook 2008, Luxembourg.
 16. Piech K. (2007), Integracja rynków finansowych a gospodarka i jej wzrost, „Bank i Kredyt”.
 17. Rybiński K. (2007), Globalizacja w trzech odsłonach, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 18. The Gallup Organization (2008), Business attitudes towards cross-border sales and consumer protection. Flash Eurobarometer 186.
 19. Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UEC83 z 30.3.2010.
 20. Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, Dz.Urz. UEC83 z 30.3.2010.
 21. Wiktor J. W. (2005), Rynek Unii Europejskiej. Koncepcja i zasady funkcjonowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Office for Official Publications of the European Communities (2007), Panorama of European Union Trade. Data 1999–2006, Luxembourg. - WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE
 • Piech K. (2007), Integracja rynków finansowych a gospodarka i jej wzrost, „Bank i Kredyt”. - Bank i Kredyt
 • Commission of the European Communities (2002), Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the State of the Internal Market for Services, Brussels. - WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE
 • Office for Official Publications of the European Communities (2008), Europe in Figures. Eurostat Yearbook 2008, Luxembourg. - WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE
 • Commission of the European Communities (2005), Cross-border consolidation in the EU financial sector, “Commission Staff Working Document”, Brussels. - WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE