×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • 10.09.2015 16:04:43
 • Magdalena DOMAŃSKA author [1]
 • Paweł WIERCIK author [1]
 • Rafał IDZIKOWSKI author [2]
 • [1] Katedra Budownictwa i Infrastruktury, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • [2] Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. ABRAHAM F.F., LINCZE A., LICSKÓ I. 1991: Wpływ zmian jakości wody w zbiornikach zaporowych na technologię jej uzdatniania. Ochrona Środowiska 1: 17–21.
 2. ALEKSIEJEW M.I., CWIETKOWA L.I., MISZUKOW B.G., KOPINA G.I. 1991: Eutrofizacja w zbiornikach wodnych o niskiej mineralizacji. Ochrona Środowiska 1: 53–55.
 3. BALCERZAK W., WISZ A. 1991: Zagrożenie eutrofizacją wód zbiornika zaporowego Dobczyce. 1: Ochrona Środowiska 27–29.
 4. BALCERZAK W., ZYMON W. 1993: Wstępne ozonowanie w uzdatnianiu wód zeutrofizowanych. Ochrona Środowiska 4: 55–58.
 5. CHOW C., PANGLISH S., MOLE J., DRIKA M., BURCH M, GIMBEL R.A. 1997: A Study membran filtration for removal of cyanobacterial cells. J. Water SRT-Aqua 46: 324–333.
 6. CZAPLICKA-KOTAS A., SZOSTAK A., KOCWA-HALUCH R. 2005: Eutrofizacja wód goczałkowickiego zbiornika wodnego. Gospodarka Wodna 12: 490–495.
 7. DOJLIDO J.R. 1995: Chemia wód powierzchniowych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 8. DRIKAS M., NEWCOMBE G., NICHOLSON B. 2002: Blue-green algae: their significance and management within water supplies. Occasional Paper 4: Blue-Green Algae. Published by the CRC for Water Quality and Treatment. Salisbury, Australia.
 9. FALKUS B., HANDZLIK A. 1998: Wpływ wstępnego ozonowania na liczebność planktonu w wodzie ujmowanej dla wodociągu „Dziewkowice”. Ochrona Środowiska 2: 41–44.
 10. GAŁCZYŃSKI Ł. 2008: Eutrofizacja wód – problem cywilizacji. GWiTS 12: 34–37.
 11. GAŁCZYŃSKI Ł., OCIEPA A. 2008: Charakterystyka toksyn produkowanych przez sinice. Proceedings of EC Opole 1: 177–179.
 12. GÓRNIAK A., ZIELIŃSKI P., GRABOWSKA M., JEKATIERYNCZUK-RUDCZYK E. 1998: Jakość wód zbiornika Siemianówka na górnej Narwii w siódmym roku funkcjonowania. Gospodarka Wodna 7: 258–261.
 13. JODŁOWSKI A. 1991: Usuwanie fitoplanktonu z wody w procesie utleniania i koagulacji. Ochrona Środowiska 1: 49–52.
 14. JODŁOWSKI A. 1994: Badania nad usuwaniem glonów z wody w procesie koagulacji – flotacji ciśnieniowej. Ochrona Środowiska 3–4: 19–23.
 15. JODŁOWSKI A. 1997: Wpływ wybranych parametrów technologicznych na usuwanie glonów w procesie flotacji. Ochrona Środowiska 4: 41–45.
 16. KABZIŃSKI A.K.M., GRABOWSKA H. 2003: Badanie efektywności toksyn sinicowych w procesie uzdatniania wody na przykładzie systemu produkcyjno-przesyłowego Sulejów – Łódź. Gospodarka Wodna 3: 109–118.
 17. KAWECKA B., ELORANTA P.V. 1994: Zarys ekologii glonów wód słodkich i środowisk lądowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. KOWAL A. 1991a: Uzdatnianie wody ze zbiornika zaporowego Dobromierz. Ochrona Środowiska 1: 35–38.
 19. KOWAL A.L. 1991b: Oczyszczanie wody: chemiczne czy biologiczne? Ochrona Środowiska 1: 3–5.
 20. LAMPERT W., SOMMER U. 1996: Ekologia wód śródlądowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. ŁOMOTOWSKI J., SZPINDOR A. 2002: Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. Arkady, Warszawa
 22. MARKOWSKI J., SYMONOWICZ C., STANISŁAWIAK R. 1996: Eksploatacja mikrosit w Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie pod Zieloną Górą. Ochrona Środowiska 1: 35–38.
 23. ROBERTSON P.K.J., LAWTON L.A., MUNICH B., ROUZADE J. 1997: Destruction of cyanobacterial toxins by semiconductor photocatalysis. Journal of the Chemical Society, Chemical Communications 4: 393–394.
 24. ROBERTSON P.K.J., LAWTON L.A., MUNICH B., CORNISH B.J.P.A. 1999: The involvement of phycocyanin pigment in the photodecomposition of the cyanobacterial toxin, microcystin-LR. Journal of Porphiryns and Phthalocyanines 3: 544–551.
 25. RYBICKI S.A. 1991a: Wybrane zagadnienia projektowania i eksploatacji zakładów oczyszczania wody z rzek podgórskich i zbiorników zaporowych. Ochrona Środowiska 1: 7–11.
 26. RYBICKI S.A. 1991b: Ochrona zbiorników zaporowych przed zanieczyszczeniem. Ochrona Środowiska 1: 13–16.
 27. SAKAI H., OGUMA K., KATAYAMA H., OHGAKI S. 2007a: Effects of low or medium-pressure ultraviolet lamp irradiation on Microcystis aeruginosa and Anabaena variabilis. Water Research 41: 11–18.
 28. SAKAI H., OGUMA K., KATAYAMA H., OHGAKI S. 2007b: Effects of low or medium-pressure UV irradiation on the release of intracellular microcystin. Water Research 41: 3458–3464.
 29. STACHOWICZ K., CZERNOCH M. 1982: Próba ustalenia związku między morfologią glonów a ich podatnością na koagulację. GWiTS 6: 84-85.
 30. STACHOWICZ K., CZERNOCH M. 1991: Jakość wody oraz produkcja w zbiorniku Dziećkowice. Ochrona Środowiska 1: 39–42.
 31. TEIXEIRA M.R., ROSA M.J. 2005: Microcystins removal by nanofiltration membranes. Separation and Purification Technology 46: 192–201.
 32. TSUJI K. i in. 1995: Stability of microcystins from Cyanobacteria-II. Effect of UV light on decomposition and isomerization. Toxicon 33: 1619–1631.
 • DOJLIDO J.R. 1995: Chemia wód powierzchniowych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok. - Ekonomia i Środowisko
 • BALCERZAK W., ZYMON W. 1993: Wstępne ozonowanie w uzdatnianiu wód zeutrofizowanych. Ochrona Środowiska 4: 55–58. - OCHR SR
 • GÓRNIAK A., ZIELIŃSKI P., GRABOWSKA M., JEKATIERYNCZUK-RUDCZYK E. 1998: Jakość wód zbiornika Siemianówka na górnej Narwii w siódmym roku funkcjonowania. Gospodarka Wodna 7: 258–261. - Gospodarka Wodna
 • FALKUS B., HANDZLIK A. 1998: Wpływ wstępnego ozonowania na liczebność planktonu w wodzie ujmowanej dla wodociągu „Dziewkowice”. Ochrona Środowiska 2: 41–44. - OCHR SR
 • KOWAL A.L. 1991b: Oczyszczanie wody: chemiczne czy biologiczne? Ochrona Środowiska 1: 3–5. - OCHR SR
 • JODŁOWSKI A. 1997: Wpływ wybranych parametrów technologicznych na usuwanie glonów w procesie flotacji. Ochrona Środowiska 4: 41–45. - OCHR SR
 • RYBICKI S.A. 1991b: Ochrona zbiorników zaporowych przed zanieczyszczeniem. Ochrona Środowiska 1: 13–16. - OCHR SR
 • STACHOWICZ K., CZERNOCH M. 1991: Jakość wody oraz produkcja w zbiorniku Dziećkowice. Ochrona Środowiska 1: 39–42. - OCHR SR
 • BALCERZAK W., WISZ A. 1991: Zagrożenie eutrofizacją wód zbiornika zaporowego Dobczyce. 1: Ochrona Środowiska 27–29. - OCHR SR
 • SAKAI H., OGUMA K., KATAYAMA H., OHGAKI S. 2007a: Effects of low or medium-pressure ultraviolet lamp irradiation on Microcystis aeruginosa and Anabaena variabilis. Water Research 41: 11–18. - WATER RES
 • KABZIŃSKI A.K.M., GRABOWSKA H. 2003: Badanie efektywności toksyn sinicowych w procesie uzdatniania wody na przykładzie systemu produkcyjno-przesyłowego Sulejów – Łódź. Gospodarka Wodna 3: 109–118. - Gospodarka Wodna
 • CZAPLICKA-KOTAS A., SZOSTAK A., KOCWA-HALUCH R. 2005: Eutrofizacja wód goczałkowickiego zbiornika wodnego. Gospodarka Wodna 12: 490–495. - Gospodarka Wodna
 • JODŁOWSKI A. 1991: Usuwanie fitoplanktonu z wody w procesie utleniania i koagulacji. Ochrona Środowiska 1: 49–52. - OCHR SR
 • RYBICKI S.A. 1991a: Wybrane zagadnienia projektowania i eksploatacji zakładów oczyszczania wody z rzek podgórskich i zbiorników zaporowych. Ochrona Środowiska 1: 7–11. - OCHR SR
 • JODŁOWSKI A. 1994: Badania nad usuwaniem glonów z wody w procesie koagulacji – flotacji ciśnieniowej. Ochrona Środowiska 3–4: 19–23. - OCHR SR
 • SAKAI H., OGUMA K., KATAYAMA H., OHGAKI S. 2007b: Effects of low or medium-pressure UV irradiation on the release of intracellular microcystin. Water Research 41: 3458–3464. - WATER RES
 • ALEKSIEJEW M.I., CWIETKOWA L.I., MISZUKOW B.G., KOPINA G.I. 1991: Eutrofizacja w zbiornikach wodnych o niskiej mineralizacji. Ochrona Środowiska 1: 53–55. - OCHR SR
 • MARKOWSKI J., SYMONOWICZ C., STANISŁAWIAK R. 1996: Eksploatacja mikrosit w Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie pod Zieloną Górą. Ochrona Środowiska 1: 35–38. - OCHR SR
 • TEIXEIRA M.R., ROSA M.J. 2005: Microcystins removal by nanofiltration membranes. Separation and Purification Technology 46: 192–201. - SEP PURIF TECHNOL
 • ABRAHAM F.F., LINCZE A., LICSKÓ I. 1991: Wpływ zmian jakości wody w zbiornikach zaporowych na technologię jej uzdatniania. Ochrona Środowiska 1: 17–21. - OCHR SR
 • KOWAL A. 1991a: Uzdatnianie wody ze zbiornika zaporowego Dobromierz. Ochrona Środowiska 1: 35–38. - OCHR SR
 • TSUJI K. i in. 1995: Stability of microcystins from Cyanobacteria-II. Effect of UV light on decomposition and isomerization. Toxicon 33: 1619–1631. - Toxicon