×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • 21.09.2015 16:10:34
 • Jan Grosfeld
 • [1] Wydział Nauk Społecznych i Historycznych UKSW, Instytut Politologii
 • Brak afiliacji
 1. Dorota Krzemińska, Szkic do rozważań o życiu religijnym i doświadczaniu wiary przez osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej 2013; 10, 10, 112-132
 1. J-M Garrigues, La Passion du Christ selon Mel Gibson. Regard décalé sur les inadéquations d une esthéthique. Editorial de Domuni – kwiecień 2004; http://biblio.domuni.org/index.php?f=articleshum/passion/.
 2. J. Grosfeld, Żydowski wymiar chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo-świat-polityka, nr 3 /2007/,ss.7-21
 3. Jan Paweł II, Homilia na Placu Zwycięstwa w Warszawie, 2 czerwca 1979r
 4. Św.Paweł, 1 List do Koryntian, 13
 5. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” /cykl katechez środowych/. Libreria Editrice Vaticana, Watykan 1986,
 6. M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. Bogdan Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
 7. E-W.Bőckenfőrde, Wolność, państwo, Kościół. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1994
 8. M.Heller, Podglądanie wszechświata. Znak, Kraków 200 8
 9. J.Grosfeld, Źródła tożsamości seksualnej współczesnych Europejczyków. Kryzys czy nadzieja? W: "<Inny> człowiek w <innym> społeczeństwie? Europejskie dyskursy" Wydawnictwo Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego; Warszawa 2008,
 10. S.Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć. Wydawnictwo Homini. Kraków 2008
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań