×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Społeczno-kulturowe uwarunkowania ewolucji europejskiego modelu państwa socjalnego (EMPS)
 • Tytuły w innych językach:
  Socio-Cultural Factors of the European Welfare State Model's (EWSM) Evolution
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2011,  numer nr 69
 • 159-169
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-c9af362b-60df-41d4-a593-9faed9a8d929
 • uek-171274887
 • 09.08.2015 14:17:30
 • Urszula Szubert-Zarzeczny [1]
 • [1] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [1073]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. U. Szubert-Zarzeczny: Kulturowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Edukator, Częstochowa 2008.
 2. U. Szubert-Zarzeczny: Relacje ekonomia - polityka w nowożytnej myśli ekonomicznej. Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2001
 3. F. Trompenaars, Ch. Hampden-Turner: Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002.
 4. Z. Bauman: Wolność. (Freedom). Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1995.
 5. Integracja europejska, Podręcznik akademicki, Red, A. Marszałek, PWE, Warszawa 2004.
 6. W. Bolkunow: Polityka gospodarcza wobec kryzysu finansowego. Wybrane zagadnienia. W: Międzynarodowa polityka społeczna - aspekty porównawcze. Red. B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek. IPiSS, Warszawa 2010, seria "Publikacje Pozaseryjne".
 7. W. Morawski: Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 8. N. Luhmann: Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii. Zakład Wydawniczy "Nomos", Kraków 2007, s. 465 i dalsze.
 9. A. Sen (with contributions by John Muellbauer, Ravi Kanbur, Keith Hart, Bernard Williams): The Standard of Living. Red. Geoffrey Hawthorn, Cambridge University Press, 1987
 10. J. Dreze, A. Sen: Indian Development. Selected Regional Perspectives. Claredon Press Oxford 1997.
 11. W. Rutkowski: Państwo dobrobytu a efektywność gospodarcza. "Ekonomista" 2006. nr 3, s. 294.
 12. N. Luhmann: Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego. Warszawa 1994.
 13. Państwo socjalne w Europie. Historia - rozwój - perspektywy. Red. K. Kraus. T. Geisen, K. Piątek. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005
 14. T. Bińczycka-Mąjewska: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. Zakamycze, Kraków 1999, s. 29.
 15. J. Orczyk: Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005. s. 36-37.
 16. K.O. Acemoglu: Recent Developments in Growth Theory. 2 vols. Edward Elgar 2004.
 17. U. Szubert-Zarzeczny: Społeczne aspekty ekonomicznych funkcji państwa w europejskich modelach państwa socjalnego. Implikacje dla Polski. W: Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku. Red. G. Wrzeszcz-Kamińska. Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2007
 18. K. Nowakowski: Wymiary zaufania i problem zaufania negatywnego w Polsce. "Ruch Prawny, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2008, Rok LXX - zeszyt 1, s, 214.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań