×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Kształtowanie kultury bezpieczeństwa jako wyraz poczucia odpowiedzialności za zdrowie i życie innych
 • Tytuły w innych językach:
  Development of safety culture as an expression of responsibility for the health and lives of others
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2016,  tom 4
 • 195-202
 • Artykuł przeglądowy
 • polski
 • article-cfa3575e-4990-45c0-a1c5-6e32e08d2e30
 • 26.05.2016 21:27:56
 • Wojciech Kazimierz Oleszak autor [1]
 • Anna Oleszak współautor [1]
 • [1] Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Czekałowicz S. K., Kowalczuk R.: Dokształcanie i doskonalenie w zakresie ochrony pracy. Warszawa 1976.
 2. Dołęgowski B., Janczała S.: Co pracownik powinien wiedzieć o bhp. Gdańsk 2007.
 3. Fal G.J.: Zapobieganie wypadkom. Doświadczenia i perspektywy. Warszawa 1984.
 4. Geller E.S.: The Psychology of Safety: How to Improve Behaviors and Attitudes on the Job. Radnor, Pennsylvania 1996.
 5. Graca T., Sas-Badowska A.: Problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy w kształceniu ustawicznym. [w:] Pedagogika pracy wobec problemów ochrony pracy. Radom 2004.
 6. Karney J. K.: Podstawy psychologii i pedagogiki pracy. Pułtusk 2004.
 7. Michalski W.: Bezpieczeństwo pracy edukacyjnym wyzwaniem XXI wieku. [w:] Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce. Tom 2. Poznań 2006.
 8. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2008 roku. Warszawa 2009.
 9. Nowak J.: Praca - zawód - wychowanie. W: Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych. Red. T. Wujek. Warszawa 1992.
 10. Oleszak W.: Kultura bezpieczeństwa w środowisku pracy. Edukacja humanistyczna, Nr 1, Szczecin 2012, s.189.
 11. Rzepecki J.: Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy, Warszawa 1999.
 12. Wenta K., Wprowadzenie. W: Kształcenie i doskonalenie inspektorów pracy. K. Wenta, Z. Jankiewicz, W. Oleszak. Szczecin 2001.
 13. Wiatrowski Z.: Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz 2000
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań