×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  ACADEMIC BUSINESS INCUBATORS AS AN INSTITUTIONAL FORM OF ACADEMIC ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN POLAND
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2016,  tom 7,  numer 1
 • 143-159
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • angielski
 • article-d067ec0d-d3ed-48e6-af9c-45f24900776e
 • bwmeta1.element.desklight-e26a5b7c-af32-4a41-8485-0294f69dd85b
 • 23.07.2017 13:26:02
 • Łukasz Siemieniuk [1]
 • [1] University of Bialystok
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Banerski, G. (2009). Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badania. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 2. Baumol, W. J. (1990). Entrepreneurship: Productive and Destructive. Journal of Political Economy, 98(5).
 3. Berkhout, E. (2010). Bridging the gap-International data base on employment and adaptable labor. Amsterdam: SEO Socioeconomic Research.
 4. Ciborowski, R. (2014). Innovation Process Adjusting in Peripheral Regions. The Case of Podlaskie Voivodship. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 9(2). DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2014.011.
 5. Donckels, R. (1991). Education and Entrepreneurship Experiences from Secondary and University Education in Belgium. Journal of Small Business &Entrepreneurship, 9(1). DOI: http://dx.doi.org/10.1080/08276331.1991.106 00389.
 6. Drucker, P. F. (1992). Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: Warszawa.
 7. Gibb, A. (1987). Education for Enterprise: Training for Small Business Initiation-Some Contrasts. Journal of Small Business& Entrepreneurship, 4(3). DOI: http://dx.doi.org/10.1080/08276331.1987.10600270.
 8. Grudzewski, W. M., & Hejduk, I. K. (1997). Akademicka przedsiębiorczość źródłem techniki i technologii. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, 9.
 9. Guliński, J. (2000). Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Specyfika i ukierunkowania rozwoju. Opole.
 10. Harbi El Sana, S., & Anderson A. R. (2010). Institutions and the Shaping of Different Forms of Entrepreneurship. Journal of Socio-Economics, 3(3). DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.socec.2010.02.011.
 11. Hood J., & Yong J.(1993). Entrepreneurship’s Requisite Areas of Development: A Survey of Top Executives in Successful Entrepreneurial Firm. Journal of Business Ventruring, 8(2). DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0883-9026(93) 90015-W.
 12. Kwiatkowski, S. (2000). Przedsiębiorczość intelektualna. Warszawa: PWN.
 13. Matusiak, K. (2009). Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badania. Warszawa: PARP.
 14. Matusiak, K. B, & Zasiadły, K. (2005). Rekomendacje dla Polski. In J. Guliński & K. Zasiadły (Eeds.). Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia. Warszawa: PARP.
 15. Moczydłowska, J., & Pacewicz I. (2007). Przedsiębiorczość. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.
 16. Parker, S. C. (2009). The Economics of Entrepreneurship. New York: Cambrige Uniniversity Press. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511817441.
 17. Pasieczny, L., & Więckowski, J. (1981). Ekonomika przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 18. Richert-Kaźmierska, A. (2010). Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Polsce. E-mentor, 3(35).
 19. Sachpazidu-Wójcicka, K. (2014). Conditions for Innovativeness of Industrial Entrepreneurs in Poland. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 9(2). DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2014.013.
 20. Skweres-Kuchta, M.(2007). Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy. In K. Matusiak & M. Matusiak (Eds.). Pojęcie i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości akademickiej. „Zeszyty Naukowe” nr 453, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 8. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 21. Trump, D. (2009). Przedsiębiorczość. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 22. Wissema, J. G. (2005). Technostarterzy. Dlaczego i jak?. Warszawa: PARP.
 23. Promotional Materials of Academic Business Incubators (2014). Warsaw.
 24. Internal Materials of Career Services Centre of the Uniwersity of Bialystok (2014). Białystok.
 25. The Act on Higher Education of 27 July 2005 (Journal of Laws No. 164, item. 1365 as amended).
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań