×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Innowacyjność Input-Output regionów grupy wyszehradzkiej
 • Tytuły w innych językach:
  Input-Output Innovativeness of the Visegrad Group Regions
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2014,  tom 5,  numer 1
 • 61-78
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-d07d022f-be20-41a2-8187-35d5696d674e
 • 3753
 • 11.10.2015 13:05:12
 • Anna Golejewska [1]
 • [1] University of Gdansk
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Andersson M., Karlsson Ch. (2004), Regional Innovation Systems in Small & Medium-Sized Regions. A Critical Review & Assessment, „CESIS Electronic Working Paper Series”, No. 10.
 2. Boschma R.A. (2004), The competitiveness of regions from an evolutionary perspective, „Regional Studies”, Vol. 38, No. 9, http://dx.doi.org/10.1080/0034340042000292601
 3. Domański B., Guzik R., Micek G. (2003), Zróżnicowanie regionalne krajów Europy Środkowo-Wschodniej i jego zmiany w latach 1995-2000, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, nr 204.
 4. Golejewska A. (2012), Innowacyjność a konkurencyjność regionalna krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 1999-2008, „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, nr 19.
 5. Gorzelak G., Smętkowski M. (2010), Regional development dynamics in Central and Eastern European countries [w:] G. Gorzelak, M. Smętkowski, J. Bachtler (red.), Regional development in central and eastern Europe: development processes and policy challenges, Routledge Abingdon, New York.
 6. Hollanders H., Tarantola S., Loschky A. (2009), Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2009, Innometrics, EU.
 7. Hollanders H., Leon L. R., Roman L. (2012), Regional Innovation Scoreboard, EU.
 8. Kozłowski J. (2011), Statystyka nauki, techniki i innowacji w krajach UE i OECD. Stan i problemy rozwoju, http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_ upload/ Nauka/Polityka_naukowa_panstwa/Analizy_raporty_statystyki/20120730_S tatystyka_nauki_techniki_i_innowacji_w_krajach_UE_i_OECD.pdf (20.02.2013).
 9. Luque-Martinez T., Munoz-Leiva F. (2005), City benchmarking: a methodological proposal referring specifically to Granada, „Cities” No 22, http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2005.07.008
 10. Markowska M., Strahl D. (2007), Propozycja pomiaru innowacyjności regionalnej typu INPUT – OUTPUT [w:] J. Ostasiewicz (red.), Statystyka w praktyce społeczno – gospodarczej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, PN nr 1163, Wrocław.
 11. Markowska M. (2009), Innowacyjność INPUT a OUTPUT europejskiej przestrzeni regionalnej - próba oceny zmian w czasie [w:] K. Piech, B. Krych (red.), Innowacyjność w skali makro i mikro, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 12. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich (2005), Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenie i interpretacji danych dotyczących innowacji, Paryż.
 13. Pavitt, K., Robson, M., Townsend, J. (1987), The size distribution of innovating firms in the UK:1945–1983, „Journal of Industrial Economics”, No. 55, http://dx.doi.org/10.2307/2098636
 14. Staśkiewicz J. (2010), Pozycja innowacyjna wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 2000–2008, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, Uniwersytet Szczeciński, nr 18.
 15. Strahl D. (1978), Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, „Przegląd Statystyczny”, nr 2.
 16. Strahl D., Walesiak M. (1997), Normalizacja zmiennych w granicznym systemie referencyjnym, „Przegląd Statystyczny”, z. 1.
 17. Wiig H., Wood M. (1995), What Comprises a Regional Innovation System? – An Empirical Study, „STEP Working Paper”, No. 01.