×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • 11.08.2015 10:27:47
 • Jacek Kuczowic [1]
 • [1] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [1073]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. P. Chrzan: Matematyka finansowa. GigaNet, Katowice 1998, s. 273-274.
 2. B. Nita: Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007, s. 85.
 3. T. Pluta: Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach. PWE, Warszawa 2009, s. 73.
 4. R. Pastusiak: Ocena efektywności inwestycji. CeDeWu, Warszawa 2009, s. 48.
 5. R. Machała: Praktyczne zarządzanie finansami firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 162.
 6. M. Jerzemowska: Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 39.
 7. A. Rappaport: Wartość dla akcjonariuszy. WIG Press, Warszawa 1991, s. 43.
 8. U. Malinowska: Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich. Difin, Warszawa 2001, s. 247.
 9. A.A. Gropelli, E. Nikbakht: Wstęp do finansów. WIG Press, Warszawa 1991, s. 174.
 10. T. Copeland, T. Koller, J. Murrin: Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firm. WIG Press, Warszawa 1997, s. 230.
 11. J. Grzywacz: Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. SGH, Warszawa 2008, s. 68.
 12. A. Duliniec: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 101.
 13. T. Dudycz: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2005, s. 128-129.
 14. R. Mills: Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców. ODDK, Gdańsk 2005, s. 150-151.
 15. J. Pawłowski: Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 144.
 16. D. Zarzecki: Metody wyceny przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999, s. 181.
 17. Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady. Red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz. Poltext, Warszawa 2008, s. 79.
 18. G. Łukasik: Strategie finansowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010, s. 42.
 19. K. Byrka-Kita: Metody szacowania kosztu kapitału własnego. Teoria a praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Sszczecińskiego, Szczecin 2008, s. 18.
 20. B. Cornell: Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny. Liber, Warszawa 1999, s. 202-203.
 21. S.Z. Benninga, O.H. Sarig: Finanse przedsiębiorstw: Metody wyceny. WIG Press, Warszawa 2000, s. 326 -327.
 22. M. Pęksyk: Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki. Red. M. Panfil i A. Szablewski. Poltext, Warszawa 2011, s. 83.
 23. S.P. Pratt, R.F. Reilly, R.P. Schweihs: Valuing Small Business & Professional Practices. McGraw- -Hill, New York 1998, s. 224.
 24. J. Czarnek, M. Jaworek, K. Marcinek, A. Szóstek: Efektywność projektów inwestycyjnych. TNOiK, Toruń 2010, s. 42.
 25. K. Marcinek: Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1996, s. 89.
 26. K. Jajuga, T. Jajuga: Inwestycje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 338.
 27. W. Pluta, T. Jajuga: Inwestycje. Capital budgeting. Budżetowanie kapitałowe. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995, s. 102.
 28. M. Jerzemowska: Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 44.
 29. B. Sobczak-Woźniak: Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005, s. 67.
 30. H. Johnson: Koszt kapitału. Klucz do wartość firmy. Liber, Warszawa 2000, s. 68.
 31. I. Neumaierova, I. Neumaier: Wykonnost a trzni hodnota firmy. Grada Publishing, Praha 2002, s. 58
 32. P. Szczepankowski: Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 103.
 33. J. Pawłowski: Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 138 i n.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań