×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Koncepcje zawodności rynku: teoria a rzeczywistość
 • Tytuły w innych językach:
  The Concepts of Market Failure: Theory and Reality
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2010,  tom 4,  numer 1
 • 9-20
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-d34c4cda-2f71-431c-8635-7d471dbc7fe3
 • 7571
 • 11.10.2015 15:06:30
 • Przemysław Leszek [1]
 • [1] University of Wrocław
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Acocella N. (2002), Zasady polityki gospodarczej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 2. Blaug M. (2000), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 3. Czarny B. (2006), Wstęp do ekonomii, PWE, Warszawa.
 4. Friedman M. i R. (1994), Wolny wybór, wyd. Panta, Sosnowiec.
 5. Hayek F.A. von (1998), Indywidualizm i porządek ekonomiczny, wyd. Znak, Kraków.
 6. Hayek F.A. von (2002), ,,Competition as a Discovery Procedure, „The Quarterly Journal of Austrian Economics” vol. 5, No. 3.
 7. Hayek F.A. von (2004), Zgubna pycha rozumu. O błędach socjalizmu, wyd. Acana, Kraków.
 8. Hayek F.A. von (2007), Konstytucja wolności, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 9. Keynes J.M. (2003), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 10. Leksykon polityki gospodarczej (2005), pod red. U. Kaliny-Prasznic, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Lipowski A. (2001), Oakademickiej koncepcji zawodności rynku krytycznie, „Ekonomista”, nr 3.
 12. Polanyi M. (1983), The Tacit Dimension, wyd. Doubleday & Co., USA.
 13. Ragan R.F., Thomas L.B. (1990), Principles of Economics, San Diego.
 14. Snowdon B., Vane H. (1998), Ewolucja współczesnej ekonomii z perspektywy monetarnej (cz. IIwywiadu z Miltonem Friedmanem), „Ekonomista”, nr 10.
 15. Snowdon B., Vane H., Dynarczyk P. (1998), Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 16. Stiglitz J.E. (2004a), Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 17. Stiglitz J.E. (2004b), Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii, (cz. I), „Gospodarka Narodowa”, nr 3.
 18. Tullock G. (2006), The Vote Motive, The Institute of Economic Affairs, London.
 19. Winiarski B. (2004), Polityka gospodarcza, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 20. Wojtyna A. (1992), Rola państwa we współczesnej ekonomii, „Ekonomista”, nr 3.
 21. Wojtyna A. (2000), Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań