×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce
 • Tytuły w innych językach:
  Innovation activities of enterprises in Poland
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2015,  tom 26,  numer 1
 • 97-109
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-d4aa5772-c47c-41df-9762-9b74d0136d5e
 • bwmeta1.element.desklight-9979cdd8-ad90-43bc-b2d7-c0e1222b2d57
 • 09.09.2015 10:59:45
 • Ewa Mazur-Wierzbicka [1]
 • [1] Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Dolińska, M. (2010). Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-208-1877-2.
 2. Eurostat Statistics Database (2013) [online, dostęp: 2013-12-12]. Dostępny w Internecie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/science_technology_innovation/introduction.php/Innovation_statistics.
 3. Global Innovation Barometer (2013) [online, dostęp: 2014-02-27]. Dostępny w Internecie: http://files.publicaffairs.geblogs.com/files/2013/01/Poland.
 4. GUS (2011). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009. Informacje i Opracowania Statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 5. GUS (2012). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011. Informacje i Opracowania Statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 6. GUS (2012a). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008–2012. Informacje i Opracowania Statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Urząd Statystyczny w Szczecinie. ISSN 1898-7583.
 7. Janasz, W., Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1658-0.
 8. Kotler, Ph. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner i S-ka. ISBN 83-85205-42-X.
 9. Matusiak, K.B. (red.) (2011). Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. ISBN 978-83-7633-164-5.
 10. OECD (2008). Podręcznik Oslo. Pomiar działalności naukowej i technicznej: zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wspólna publikacja OECD i Eurostatu. Wyd. 3. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Departament Strategii i Rozwoju Nauki. ISBN 978-83-61100-13-3.
 11. Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. London: Macmillan.
 12. Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 13. Wiankowski, S. et al. (2005). Dostosowanie sfery badawczo-rozwojowej w Polsce do funkcjonowania w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz". ISBN 83-86929-92-8.
 14. Zembaczyński, R. et al. (1997). Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacji: raport uzupełniający. Warszawa: Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań