×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Jan Kiliński w legendzie historycznej
 • Tytuły w innych językach:
  Jan Kiliński in the historic legend
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2013,  tom 26
 • 127-145
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-d54b4a0b-0446-4dc1-a9d1-56d83d00165a
 • 09.09.2015 10:58:34
 • Alina Hinc
 • [1] Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. K. Śreniowska, Kościuszko: kształtowanie poglądów na bohatera narodowego 1794–1894, Warszawa 1964;
 2. K. Śreniowska, Kościuszko bohater narodowy: opinie współczesnych i potomnych 1794–1946, Warszawa 1973;
 3. W. Molik, Kult Karola Marcinkowskiego, Poznań 1996;
 4. B. Oleksowicz, Legenda Kościuszki: narodziny, Gdańsk 2000;
 5. H. Hein-Kircher, Kult Piłsudskiego i jego znaczenie dla państwa polskiego 1926–1939, Warszawa 2008.
 6. S. Czarnowski, Kult bohaterów i jego społeczne podłoże. Święty Patryk, bohater narodowy Irlandii, Warszawa 1956;
 7. K. Kwaśniewski, Społeczne rodowody bohaterów, Warszawa 1977;
 8. A. Kijowski, O dobrym Naczelniku i niezłomnym Rycerzu, Kraków 1984, s. 7–44;
 9. J. Topolski, O pojęciu bohaterów w historii, „Przegląd Humanistyczny” 1996, nr 1, s. 19–26.
 10. F. Paprocki, Jan Kiliński 1760–1819, Warszawa 1970, s. 11.
 11. A. Kawecka, Pierwsze wydawnictwo Biblioteki Kórnickiej 1829–1929, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1929, z. 1, s. 77–84.
 12. J. Kiliński, Pamiętniki, oprac. S. Herbst, Warszawa 1958, s. 269.
 13. Nurty lewicowe w dobie polskich powstań narodowych 1794–1849. Wybór źródeł, red. E. Halicz, Wrocław 1961, s. 181.
 14. F. Paprocki, Walenty Stefański jako działacz Związku Plebejuszy, w: W stulecie Wiosny Ludów 1848–1948, red. N. Gąsiorowska, t. 4, Warszawa 1951, s. 360.
 15. M. Foć, M. Romanowska, Jan Konstanty Żupański. Życie i dzieło, Poznań 1996, s. 86.
 16. Edukacja historyczna społeczeństwa polskiego w XIX w. Zbiór studiów, red. J. Maternicki, Warszawa 1981, s. 49–50.
 17. Więzienie szewca Kilińskiego w Warszawie (Według własnego opisu), „Wiarus” 1850, nr 45, s. 171–173.
 18. E. Estkowski, Czego uczyć w polskich szkołach elementarnych w ogóle, a w wiejskich szczególnie? (Wypracowanie odczytane na XIII posiedzeniu pedagogicznem w Poznaniu), „Kronika Miasta Poznania” 2001, nr 4, s. 61.
 19. A. Skałkowski, Legenda i prawda o Kilińskim, „Przegląd Wielkopolski” 1946, nr 3, s. 65–73
 20. Historya szewca Jana Kilińskiego, radcy miasta Warszawy, pułkownika najjaśniejszej rzeczypospolitej polskiej – dowódcy 20 pułku piechoty za czasów Kościuszki, „Wielkopolanin” 1849, nr 31, s. 121–123; nr 32, s. 125–127; nr 33, s. 130–131.
 21. Historya szewca Jana Kilińskiego radcy miasta Warszawy, pułkownika najjaśniejszej Rzplitej Polskiej – dowódcy 20 pułku piechoty za czasów Kościuszki, „Noworocznik” R. 2, 1843, Poznań 1843, s. 210–233.
 22. Pułaski, Kiliński i Dąbrowski, „Przyjaciel Ludu” R. 15, 1848, nr 6, s. 206.
 23. Z okazji setnej rocznicy zgonu Jana Kilińskiego, „Przegląd Oświatowy” R. 14, 1919, nr 1, s. 12; nr 2, s. 27–31; nr 3, s. 61–65.
 24. Ks. J. Kłos, Mowa na uroczystem nabożeństwie w 100-letnią rocznicę śmierci Jana Kilińskiego szewca – pułkownika wygłoszona dnia 28 stycznia 1919 w archikatedrze poznańskiej, Poznań 1919.
 25. C. Kędzierski, W setną rocznicę 1819–1919. Jan Kiliński, szewc – pułkownik na obchód setnej rocznicy zgonu bohatera, Poznań 1919, s. 5–6.
 26. W setną rocznicę zgonu Jana Kilińskiego. Zbiór materiałów na obchody, Poznań 1919.
 27. K. Pendowski, 1819–1919 Kilińskiemu. Dwie pieśni na jeden głos z fortepianem, Poznań 1919, s. nlb.,
 28. Historia o szewcu Janie Kilińskim, który został pułkownikiem, Warszawa 1918;
 29. H. Mościcki, Jan Kiliński, szewc warszawski, pułkownik wojsk polskich, Warszawa 1919;
 30. Jan Kiliński, szewc warszawski i pułkownik wojsk polskich. Z „Insurekcji” Wł. St. Reymonta z dodatkiem „Pamiętników Kilińskiego”, oprac. i przedmowa H. Mościcki, Warszawa 1919;
 31. A. Oppman (Or-Ot), Kiliński 1794, Warszawa–Lublin–Łódź–Kraków 1919;
 32. Z. Jaworska, Jan Kiliński, rzemieślnik – bohater, Warszawa 1920.
 33. Ku czci Kilińskiego, „Wiarus” R. 1, 1918, z. 12, s. 286; z. 25, s. 596.
 34. A. Leśniewski, Jan Kiliński – Trzemeszna syn. Wydanie albumowe, Trzemeszno 2008, s. 8–9.
 35. W. Gindrich, Jan Kiliński i jego czasy, Warszawa 1936, s. 143.
 36. W. Słobodnik, Jan Kiliński. Poemat dramatyczny wierszem pisany w kwietniu 1944 roku w Uzbekistanie, w Ferganie, Warszawa 1946, s. 28.
 37. H. Winnicka, Jan Kiliński, Warszawa 1971;
 38. J. Głowacki, Pułkownik z Szerokiego Dunaju: powieść historyczna z XVIII w., Warszawa 1973, wyd. 2, Łódź 1990;
 39. D. Sidorski, Nie znam takiego monarchy, Katowice 1982;
 40. P. Łossowski, Żołnierze minionych lat, Warszawa 1968, wyd. 2, 1976. Tu szkic „Pułkownik Jan Kiliński (1760–1819)”, s. 129–134.
 41. J. Pągowski, Dzieje potomków szewca – pułkownika Jana Kilińskiego, Warszawa 2002;
 42. A. Leśniewski, Jan Kiliński – Trzemeszna syn. Wydanie albumowe, Trzemeszno 2008.
 • E. Estkowski, Czego uczyć w polskich szkołach elementarnych w ogóle, a w wiejskich szczególnie? (Wypracowanie odczytane na XIII posiedzeniu pedagogicznem w Poznaniu), „Kronika Miasta Poznania” 2001, nr 4, s. 61. - Kronika Miasta Poznania
 • A. Kawecka, Pierwsze wydawnictwo Biblioteki Kórnickiej 1829–1929, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1929, z. 1, s. 77–84. - Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej