×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Model hydrodynamiczny przepływu wielkich wód rzecznych w Basenie Dolnym Biebrzy
 • Tytuły w innych językach:
  Hydrodynamic model of a flood wave propagation in the Lower Biebrza Basin
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2009,  tom 3,  numer 18
 • 14-25
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-d5c29353-a3a1-4604-9405-98ac1fe39fe1
 • 10.09.2015 16:04:43
 • Marlena ŻELAZOWSKA author [1]
 • Dorota MIROSŁAW-ŚWIĄTEK author [1]
 • [1] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska [1143]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. BARKAU A. 1982: Simulation of the July 1981 Flood Along the Salt River. Report for
 2. CE695BV, Special Problems in Hydraulics, Department of Civil Engineering, Colorado State University, Ft, Collins, CO.
 3. CHORMAŃSKI J. 2003: Methodology for the flood extent determination in the Lower Biebrza Basin. Ph. D. thesis, Warsaw Agricultural University – SGGW.
 4. CHOW Ven TE 1959: Open – Chanel hydraulics. McGraw Hill Book Company, New York.
 5. HEC 2000: HEC-RAS River Analysis System – User’s Manual. US Army Corps of Engineers Institute for Water Resources Hydrologic Engineering Center.
 6. HOOIJER A. 1996: Floodplain hydrology: An ecologically oriented study of the Shannon Callows, Ireland. Thesis, Virje Universiteit Amsterdam.
 7. HUTCHINSON M.F. 1996: A locally adaptive approach to the interpolation of digital elevation model. Third International Conference / Workshop of Integrating GIS and Environmental Modelling, Santa Fe, NM, 21–26.01.1996, Santa Barbara, CA, National Center for Geographic Information and Analysis.
 8. MATUSZKIEWICZ A.J., GŁOWACKA I., JAKUBOWSKI W., KAMIŃSKI J., MYŚLIŃSKI G., SOBCZYŃSKI L. 2000: Plan ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego. Operat: Ochrona lądowych ekosystemów nieleśnych. Maszynopis. NFOŚiGW, BPN, Warszawa.
 9. MIROSŁAW-ŚWIĄTEK D., CHORMAŃSKI J., MICHAŁOWSKI R. 2007: Zastosowanie modelu hydrodynamicznego przepływu wody i techniki GIS do wyznaczania charakterystyk zalewów na obszarze łęgowej doliny rzecznej. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 519.
 10. OKRUSZKO T., WASILEWICZ M., DEMBEK W., RYCHARSKI M., MATUSZKIEWICZ A. 2003: Analiza zmian warunków wodnych, szaty roślinnej i gleb bagna Ławki w dolinie Biebrzy. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie 3, 1 (7).
 11. OŚWIT J. 1968: Strefowy układ zbiorowisk roślinnych jako odzwierciedlenie stosunków wodnych w dolinie dolnej Biebrzy. W: Zagospodarowanie i użytkowanie torfowisk. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 83.
 12. OŚWIT J. 1973: Warunki rozwoju torfowisk w dolinie dolnej Biebrzy na tle stosunków wodnych. Roczn. Nauk Rol. D, 143.
 13. OŚWIT J. 1991: Roślinność i siedliska zabagnionych dolin rzecznych na tle warunków wodnych. [Vegetation and wetland habitats against the background of water conditions]. Rocz. Nauk Rol. 221.
 14. ŚWIĄTEK D., CHORMAŃSKI J. 2007: Verification of the numerical river flow model by use of remote sensing. Balkema – Proceedings and Monographs in Engineering, Water and Earth Sciences. Proceedings of the International Conference W3M “Weatlands: Modelling, Monitoring, Management”. 22–25 September 2005, Wierzba, Poland.
 15. ŚWIĄTEK D., SZPORAK S., CHORMAŃSKI J. 2008: Hydrodynamic model of the lower Biebrza River flow – a tool for assesing the hydrologic vulnerability of a floodplain to management practice. Ecohydrology & Hydrobiology 8: 2–4.
 16. ZALEWSKI M., JANAUER G.A., JOLANKAI G. 1997: A new paradigm for the sustainable use of aquatic resources. UNESCO IHP Technical Document in Hydrology 7. IHP-V Projects 2.3/2.4, UNESCO Paris, Ecohydrology.
 17. ŻUREK S. 1991: Geomorfologia Pradoliny Biebrzy. W: Bagna Biebrzańskie. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 372.
 • ŚWIĄTEK D., SZPORAK S., CHORMAŃSKI J. 2008: Hydrodynamic model of the lower Biebrza River flow – a tool for assesing the hydrologic vulnerability of a floodplain to management practice. Ecohydrology & Hydrobiology 8: 2–4. - Ecohydrology & Hydrobiology