×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Ocena toksyczności środowiska pożarowego – problem nie do rozwiązania?
 • Tytuły w innych językach:
  Assessment of fire environment toxicity – an unsolvable problem?
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2018,  tom 1,  numer 27
 • 91-99
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-d5e15692-0c67-4a32-8984-ba572c0bc5b8
 • 04.04.2018 11:13:03
 • Waldemar JASKÓŁOWSKI author [1]
 • [1] Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Hull, T.R. i Paul, K.T. (2007). Bench-scale assessment of combustion toxicity – A critical analysis of current protocols. Fire Safety Journal, 42, 340-365.
 2. Hull, R.T. i Keith, T.P. (2007). Bench-scale assessment of combustion toxicity – A critical analysis of current protocols. Fire Safety Journal, 42, 340-365.
 3. Kobes M., Helsloot, I., de Vries, B. i Post, J.G. (2010). Building safety and human behaviour in fire: A literature review. Fire Safety Journal, 45, 1-11.
 4. ISO 13571:2012. Life-threating components of fire. Guidelines for the estimation of time to compromised tenability in fi re [Zagrażające życiu komponenty pożaru. Wytyczne dotyczące oszacowania czasu wystąpienia objawów upośledzenia fi zjologii podczas pożaru].
 5. PN-88/B-02855. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów.
 6. PN-EN 13501-1+A1:2010. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1. Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień.
 7. PN EN 60695-7-1:2007. Badanie zagrożenia ogniowego. Część 7–1. Toksyczność lotnych produktów spalania. Wytyczne ogólne.
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690).
 9. Stec, A.A. (2017). Fire Toxicity – The elephant in the room ? Fire Safety Journal, 91, 79-90.
 10. Sychta, Z. [b.d.]. Metoda wydzielania toksycznych produktów podczas rozkładu termicznego i spalania materiałów. Instrukcja do stanowiska [b.m.wyd.].
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań