×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  From Scientific Social Management to Neoliberal Governmentality? Czechoslovak Sociology and Social Research on the Way from Authoritarianism to Liberal Democrac, 1969-1989
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2017,  numer 2(13) Sociology Under State Socialism
 • 171-196
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • angielski
 • article-d8ee391d-6737-4cc4-b1df-54677e026cb6
 • bwmeta1.element.mhp-76ed42f5-9fc1-43f8-9beb-0aea7b983c92
 • 11.10.2018 15:41:09
 • Michal Kopeček [1] [2]
 • [1] Institute of Contemporary History, Prague [Brak w PBN]
 • [2] Imre Kertész Kolleg Jena [Brak w PBN]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Afanasiev V.G. 1968. Nauchnoje upravlyenie obshchestvom, Politizdat.
 2. Afanasiev V.G. 1977. Chelovek v upravlenii obshchestvom, Politizdat.
 3. Alan J., Gál F. 1981. “Možnosti a meze prognostického modelování,” Sociologický časopis, vol. 1, pp. 51–64.
 4. Andersson J. 2012. “The Great Future Debate and the Struggle for the World,” The American Historical Review, vol. 117, pp. 1411–1430.
 5. Andersson J., Rindzevičiūtė E., eds. 2015. The Struggle for the Long-Term in Transnational Science and Politics: Forging the Future, Routledge.
 6. Beissinger M. 1988. Scientific Management, Socialist Discipline, and Soviet Power, Harvard University Press.
 7. Bevir M. 2010. “Rethinking Governmentality: Towards Genealogies of Governance,” European Journal of Social Theory, vol. 13, pp. 423–441.
 8. Cherkasov G.N., Kohout J., eds. 1979. Sociální aspekty řízení pracovních kolektivů, Práce.
 9. Filipcová B. 1970. “Sociologie volného času a společenská intervence,” Sociologický časopis, vol. 1, pp. 1–6.
 10. Filipcová B. 1984. “Perspektivy způsobu života a intenzifikace společenského vývoje,” Sociológia, vol. 4, pp. 386–396.
 11. Filipcová B., Filipec J. 1976. Různoběžky života: zápas o socialistický životní z působ, Svoboda.
 12. Flew T. 2014. “Six Theories of Neoliberalism,” Thesis Eleven, vol. 122(1), pp. 49–71.
 13. Gál F. 1984. “Problémy modelovania sociálných jevov metodami systémovej dynamiky,” Sociologický časopis, vol. 1, pp. 77–85.
 14. Gál F. 1989. “Problémovo orientovaný participatívny prístup,” Sociologický časopis, vol. 3, pp. 302–311.
 15. Gál F. 1990. Možnosť a skutočnosť, Obzor.
 16. Gál F. 1991. Z prvej ruky, Archa.
 17. Gál F. 2000. Vízie a ilúzie, Kalligram.
 18. Gál F. et al. 1990. Prognózovanie vývoja vedy, VEDA.
 19. Gál F., Bútorová Z. 1981. “Dynamické modelovanie a prognózovanie vybraných aspektov spôsobu života,” Sociológia, vol. 4, pp. 423–437.
 20. Gál F., Frič P. 1987a. “Konceptuálné východiská prognózovania národnej vedy,” Sociológia, no. 1, pp. 45–57.
 21. Gál F., Frič P. 1987b. “Problem-Oriented Participative Forecasting: Theory and Practice,” Futures, vol. 2, pp. 678–685.
 22. Gál F., Frič P., Benkovič P. 1988. “Problémovo orientované participatívne prognózovanie,” Trend, vol. 2, pp. 1–7.
 23. Garlicki J. 1998. “System polityczny,” [in:] Socjologia w Polsce, eds. Z. Krawczyk, K. Sowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, pp. 143–166.
 24. Guth S. 2015. “One Future Only: The Soviet Union in the Age of the Scientific-Technical Revolution,” Journal of Modern European History, vol. 13, pp. 355–376.
 25. Heumos P. 2006. Vyhrňme si rukávy, než se kola zastaví! Dělníci a státní socialismus v Československu 1945–1968, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.
 26. Illner M. et al. 1988. Prognóza sociálního rozvoje československé společnosti, Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV.
 27. Kabele J. 2011. “Sportpropag – nepravděpodobné místo pro studium společnosti,” Sociální studia, vol. 8, pp. 17–35.
 28. Kedrov B.M., Richta R., Odujev S.P., eds. 1974. Člověk – věda – technika. K marxisticko - leninské analýze VTR, Svoboda.
 29. Kohout J. 1966. Sociologie a psychologie v hospodářské praxi, Nakladatelství politické literatury.
 30. Kohout J. 1967. Sociologie a řízení ekonomiky, Práce.
 31. Kohout J. 1975. “Aplikace sociální analýzy v řízení socialistických podnikových kolektivů,” Sociologický časopis, vol. 1, pp. 26–37.
 32. Kohout J. 1976. Sociální analýza a řízení socialistického podniku: vznik – pojetí – aplikace, Práce.
 33. Kohout J. 1981. “K teorii pracovního kolektivu,” Sociologický časopis, vol. 2, pp. 129–144.
 34. Kohout J. 1982. Řízení pracovních kolektivů, Práce – Svoboda – Horizont.
 35. Kott S. 2014. Communism Day-to-Day: State Enterprises in East German Society, University of Michigan Press.
 36. Kutta F. 1962. Budování materiálně technické základny komunismu, NPL.
 37. Kutta F. 1968. Člověk-práce-technika, Práce.
 38. Kutta F. 1971. “Vědeckotechnická revoluce – geneze a metodologie problému,” Filosofický časopis, vol. 1, pp. 50–62.
 39. Kutta F. 1974. “Principy sytému řízení sociálních procesů,” Sociologický časopis, vol. 6, p. 611–625.
 40. Kutta F., Soukup M. et al. 1973. Řízení v období vědeckotechnické revoluce: Principy socioekonomického řízení, Svoboda.
 41. Lemke T. 2000. “Neoliberalismus, Staat und Selbsttechnologien: Ein kritischer Überblick über die governmentality studies, ” Politische Vierteljahresschrift, vol. 41(1), pp. 31–47.
 42. Leninizm 1973. Leninizm i upravlenie socialnymi processami pri socializme, Institut filosofii AN SSSR.
 43. Machonin P. 2005. Česká společnost a sociologické poznání. Problémy společenské transformace a modernizace od poloviny šedesátých let 20. Století do současnosti, ISV.
 44. McCauley M., ed. 1987. Khrushchev and Khrushchevism, Macmillan Press.
 45. Mikulinsky S.R., Richta R. 1982. Socialismus a věda, Academia.
 46. Miller R.F., Féhér F., eds. 1984. Khrushchev and the Communist World, Croom Helm.
 47. Negri A. 1999. Insurgencies: Constituent Power and the Modern State, University of Minnesota Press.
 48. Nešpor Z. 2014. ““Šedá zóna” v éře tzv. normalizace: Dům techniky ČSVTS Pardubice v dějinách české sociologie,” Sociologický časopis / Czech Sociological Review, vol. 50(1), pp. 107–130.
 49. Nešpor Z. et al. 2014. Dějiny české sociologie, Academia.
 50. Petrusek M. 2014. ““Socialistická věda” nebo “buržoazní pavěda”? Sociologie jako racionální konstruktivismus a jako radikální kritika,” [in:] M. Petrusek, Marx, marxismus a sociologie, Sociologické nakladatelství, pp. 53–88.
 51. Prohlášení sociologů (dopis prezidentovi). 2004. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, vol. 40, pp. 763–764.
 52. Puttkamer J.V. 2012. “Gesellschaftliche Selbstbeschreibungen und soziales Krisenbewusstsein in den ostmitteleuropäischen Volksrepubliken,” [in:] Theorien und Experimente der Moderne. Europas Gesellschaften im 20. Jahrhundert, ed. L. Raphael, Böhlau, pp. 229–251.
 53. Richta R., ed. 1966. Civilizace na rozcestí. Společenské a lidské souvislosti vědeckotechnické revoluce, Svoboda.
 54. Richta R. 1969. Civilization at the Crossroads: Social and Human Implications of the Scientific and Technological Revolution, International Arts and Sciences Press.
 55. Richta R., Filipec J. 1971. Vědecko-technická revoluce a socialismus, Svoboda.
 56. Rindzevičiūtė E. 2016. “A Struggle for the Soviet Future: The Birth of Scientific Forecasting in the Soviet Union,” Slavic Review, vol. 75, pp. 52–76.
 57. Rose N., Miller P. 1992. “Political Power beyond the State: Problematics of Government,” The British Journal of Sociolog y, vol. 43, pp. 173–205.
 58. Rychtařík K. 1971. Sociologie v zápase o myšlení, Vojensko-politická fakulta VAAZ.
 59. Šiklová J. 2004. “Nelegální výzkum veřejného mínění v období normalizace,” Sociologický časopis, vol. 5, pp. 673–679.
 60. Sirácky A. 1979. Doba a myslenie, Pravda.
 61. Sirácky A., Rychtařík K. 1976. Sociológia myslenia a činu, Pravda.
 62. Skilling H.G. 1976. Czechoslovakia’s Interrupted Revolution, Princeton University Press.
 63. Smith J., Ilic M., eds. 2011. Khrushchev in the Kremlin: Policy and Government in the Soviet Union 1953–1964, Routledge.
 64. Sommer V. 2015. “Forecasting the Post-Socialist Future. Prognostika in Late Socialist Czechoslovakia, 1970–1989,” [in:] The Struggle for the Long- Term in Transnational Science and Politics: Forging the Future, eds. J. Andersson, E. Rindzevičiūtė, Routledge, pp. 144–168.
 65. Sommer V. 2016. “Scientists of the World, Unite! Radovan Richta’s Theory of Scientific and Technological Revolution,” [in:] Science Studies during the Cold War and Beyond: Paradigms Defected, eds. E. Aronova, S. Turchetti, Palgrave Macmillan, pp. 177–204.
 66. Voříšek M. 2012. The Reform Generation. 1960s Czechoslovak Sociolog y from a Comparative Perspective, Kalich.
 67. Voříšek M. 2014. “Česká sociologie sedmdesátých a osmdesátých let,” [in:] Z. Nešpor et al., Dějiny české sociologie, Academia, pp. 358–384.
 68. NA ČR (National Archives of the Czech Republic), KSČ-ÚV-02/4, file 54, a.u. 79/12, “Plán výzkumné činnosti ÚVVM na období 1978–1979” [ÚVVM research plan for 1978–1979].
 69. NA ČR (National Archives of the Czech Republic), KSČ-ÚV-02/4, file 6, a.u. 12/b3, “Informace o práci ÚVVM od roku 1977 a zaměření jeho činnosti v dalším období” [Information on the Work of ÚVVM from 1977 and its operational focus in the subsequent period].
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań