×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Analiza porównawcza rozwiązań strukturalno-materiałowych przegród poziomych w budownictwie jednorodzinnym
 • Tytuły w innych językach:
  Comparative analysis of structural-material solutions of horizontal partitions in individual housing
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2009,  tom 3,  numer 18
 • 47-55
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-d93d197a-1413-4863-90cd-3d0706455742
 • 10.09.2015 16:04:43
 • Gabriela RUTKOWSKA author [1]
 • Przemysław LIPIŃSKI author [1]
 • [1] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska [1143]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. DROBIEC Ł., PAJĄK Z. 2005: Stropy gęstożebrowe stosowane współcześnie: Materiały Budowlane 3 (391).
 2. JARMONTOWICZ R., KLIMM J. 2005: Stropy ceramiczno-żelbetowe. Materiały Budowlane 3 (391).
 3. JARMONTOWICZ R., SIECZKOWSKI J. 2006: Przegląd rozwiązań stropów żelbetowych – część I. Materiały Budowlane 5 (405).
 4. KLIMM J. 2001: Stropy Porotherm z ceramiki poryzowanej. Materiały Budowlane 3 (343).
 5. LENARD J. 1993: Budownictwo wiejskie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 6. LENKIEWICZ W., PYRAK S. 1989: Konstrukcje domów jednorodzinnych i małych budynków. Projektowanie i obliczanie. Arkady, Warszawa.
 7. MICHALAK H., PYRAK S. 2004: Domy jednorodzinne, konstruowanie i obliczanie. Arkady, Warszawa.
 8. PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
 9. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.
 10. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690).
 11. SZYMAŃSKI E. 2002: Materiałoznawstwo budowlane z technologią betonu. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • DROBIEC Ł., PAJĄK Z. 2005: Stropy gęstożebrowe stosowane współcześnie: Materiały Budowlane 3 (391). - Materiały Budowlane
 • KLIMM J. 2001: Stropy Porotherm z ceramiki poryzowanej. Materiały Budowlane 3 (343). - Materiały Budowlane
 • JARMONTOWICZ R., KLIMM J. 2005: Stropy ceramiczno-żelbetowe. Materiały Budowlane 3 (391). - Materiały Budowlane
 • JARMONTOWICZ R., SIECZKOWSKI J. 2006: Przegląd rozwiązań stropów żelbetowych – część I. Materiały Budowlane 5 (405). - Materiały Budowlane