×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • 10.08.2015 08:23:32
 • Anna Adamus-Matuszyńska [1]
 • Bogumiła Barańska [1]
 • Renata Maćkowska [1]
 • [1] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [1073]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Adamus-Matuszyńska A.: Możliwości public relations jako dyscypliny naukowej. W: Public relations sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Red. H. Przybylski. Wydawnictwo AE, Katowice 2004.
 2. Anderson B.: Wspólnoty wyobrażone. Znak, Kraków 1997. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M.: Psychologia społeczna. Serce i umysł. Zysk i S-ka, Poznań 1994.
 3. Beck U.: Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Scholar, Warszawa 2002.
 4. Bell P.A., Greene Th.C., Fischer J.D., Baum A.: Psychologia środowiskowa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 5. Black S.: Public relations. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 6. Burkat R.: On Habermas. Understanding and Public Relations. W: Public Relations and Social Theory. Key Figures and Concepts. Red. O. Ihlen, B. Van Rules, M. Fredrikson. Routladge, New York, London 2009.
 7. Carroll A.B.: Corporate Social Responsibility. Evolution of Definitional Construct. "Business and Society" IX/1999, Vol. 38, No. 3.
 8. Cenker E.M.: Public relations. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000.
 9. Culberson H., Jeffers D., Stone D.B., Terrell M.: Social, Political and Economic Context in Public Relations: Theory and Cases. Lawrance Erlbaum, Hillsdale 1993.
 10. L'Etang J.: Public relations. Concepts, Practice and Critique. Sage Publications, Los Angeles, London 2010.
 11. Grunig J.E.: Furnishing the Edifice: Ongoing Research on Public Relations. As a Strategic Management Function. "Journal of Public Relations Research" 2006, 18/2.
 12. Habermas J.: Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 13. Habermas J.: Teoria działania komunikacyjnego. T. I i II. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 14. Hallahan K.: Seven Models of Framing: Implications for Public Relations. "Journal of Public Relations Research" 1999, 11(3).
 15. Heath R.L.: Shifting Foundations. Public Relations as Relationship Building. W: Handbook of Public Relations. Red. R.L. Heath. Sage Publications, Thousand Oaks, London 2001.
 16. Heath R.L.: Onward into more Fog: Thoughts on Public Relations Research Directions. "Journal of Public Relations Research" 2006, 18(2).
 17. Holmstrom S.: On Luhmann. Contingency, Risk, Trust, and Reflection. W: Public Relations and Social Theory. Key Figures and Concepts. Red. O. Ihlen, B. Van Rules, M. Fredrikson. Routladge, New York, London 2009.
 18. Ihlen O., van Ruler B.: Applying Social Theory to Public Relations. W: Public Relations and Social Theory. Key Figures and Concepts. Red. O. Ihlen, B. van Rules, M. Fredrikson. Routledge, New York, London 2009.
 19. Ihlen O., van Ruler B.: How Public Relations Works: Theoretical Roots and Public Relations Perspectives. "Public Relations Review" 2007, 33.
 20. Kozielecki J.: Koncepcja psychologiczna człowieka. PIW, Warszawa 1977.
 21. Luhmann N.: Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii. Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2007.
 22. Ławniczak R.: Transition Public Relations - An Instrument for System Transformation in Central and Eastern Europe. W: Public Relations Contribution to Transition in Central and Eastern Europe. Research and Practice. Red. R. Ławniczak. Printer, Poznań 2001.
 23. Ławniczak R.: Public Relations Role in a Global Competition "to sell" Alternative Political and Socio-economic Models of Market Economy. "Public Relations Review" 2007, 33(4).
 24. Ławniczak R.: Introducing Market Economy, Institutions and Instruments: The Role of Public Relations in Transition Economies. Wydawnictwo Piar.pl, Poznań 2005.
 25. Łukaszewski W.: Psychologiczne koncepcje człowieka. W: Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Red. J. Strelau. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 26. Merton R.K.: Teoria socjologiczna i struktura społeczna. PWN, Warszawa 1982.
 27. Mickey Th.J.: Deconstructing Public Relations. Public Relations Criticism. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Mahwah, New Jersey, London 2003.
 28. Misztal B.: Społeczeństwo. W: Encyklopedia socjologii. Suplement. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
 29. Podnar K., Lah M., Golob U.: Economic Perspective on Public Relations. "Public Relations Review" 2009, 35.
 30. Pluwak A.: Geneza i ewolucja pojęcia framing w naukach społecznych. "Global Media Journal". Polska Edycja. 2009, 1(5).
 31. Public Relations and Social Theory. Key Figures and Concepts. Red. O. Ihlen, B. Van Rules, M. Fredrikson. Routladge, New York, London 2009.
 32. Rosicki R., Szewczak W.: O przedmiocie badań politologii. Czy możliwa jest wspólna teoria polityki? "Studia Polityczne" Warszawa 2012, nr 29.
 33. Shaffer J.: Reinventing Communications. "Communication World" 1997, 14(3).
 34. Stankiewicz J.: Komunikowanie się w organizacji. Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999.
 35. Such J., Szcześniak M.: Filozofia nauki. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2000.
 36. Szacki J.: Historia myśli socjologicznej. PWN, Warszawa 1981.
 37. Sztompka P.: Logika analizy funkcjonalnej w socjologii i antropologii społecznej. W: Metodologiczne problemy teorii socjologicznych. Red. S. Nowak. Wydawnictwo UW, Warszawa 1971.
 38. Sztompka P.: Metoda funkcjonalna w socjologii i antropologii społecznej. Studium analityczne. Ossolineum, Wrocław 1971.
 39. Trzebiński J.: Rola schematów poznawczych w zachowaniach społecznych. W: Psychologia spostrzegania społecznego. Red. M. Lewicka, J. Trzebiński. KiW, Warszawa 1985.
 40. Wojcik K.: Public relations od A do Z. T. 1. Placet, Warszawa 1997.
 41. Wojcik K.: Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Placet, Warszawa 2005.
 42. Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1998.
 • Hallahan K.: Seven Models of Framing: Implications for Public Relations. "Journal of Public Relations Research" 1999, 11(3). - J PUBLIC RELAT RES
 • Grunig J.E.: Furnishing the Edifice: Ongoing Research on Public Relations. As a Strategic Management Function. "Journal of Public Relations Research" 2006, 18/2. - J PUBLIC RELAT RES
 • Heath R.L.: Onward into more Fog: Thoughts on Public Relations Research Directions. "Journal of Public Relations Research" 2006, 18(2). - J PUBLIC RELAT RES