×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • 10.09.2015 16:10:44
 • Tamara JADCZYSZYN author [1]
 • Janusz IGRAS author [1]
 • Eugeniusz NOWOCIEŃ author [1]
 • Bogdan PODOLSKI author [1]
 • Rafał WAWER author [1]
 • [1] Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 • Brak afiliacji
 1. Karolina Sawa, Zbigniew Popek, Analysis of the connections between hydromorphological conditions and biocenotic diversity on the example of the Zwoleńka River. Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW Land Reclamation 2011; 43, 2, 173-184
 1. CZYŻ E., RESZKOWSKA A. 2007: Próchnica w glebie. W: Wademekum klasyfikatora gleb. Red. F. Woch. IUNG-PIB, Puławy: 82–99.
 2. FOTYMA E., WILKOS G., PIETRUCH Cz. 1998: Test glebowy azotu mineralnego. Możliwości praktycznego wykorzystania. Materiały szkoleniowe 69/98. IUNG, Puławy.
 3. FOTYMA M., KĘSIK K., PIETRUCH Cz. 2010: Zawartość azotu mineralnego w glebach gruntów ornych w Polsce. Nawozy i Nawożenie 38: 5–83.
 4. HEJDUK L., BANASIK K. 2008: Zmienność stężenia fosforu w górnej części zlewni rzeki Zagożdżonki. Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 4 (42): 57–64.
 5. JADCZYSZYN J. 2009: Regionalne zróżnicowanie obszarów problemowych rolnictwa (OPR) w Polsce. Instrukcja upowszechnieniowa nr 163. IUNG-PIB, Puławy.
 6. Metody badań laboratoryjnych w SChR 1980. Część 1. Badanie gleb. IUNG, Puławy.
 7. PN-R-04028, 1997 Metoda pobierania i oznaczania zawartości jonów azotanowych i amonowych w glebach mineralnych.
 8. Zalecenia nawozowe 1990. Część I. Liczby graniczne do wyceny zawartości w glebach makro- i mikroelementów. IUNG, Puławy.
 • FOTYMA M., KĘSIK K., PIETRUCH Cz. 2010: Zawartość azotu mineralnego w glebach gruntów ornych w Polsce. Nawozy i Nawożenie 38: 5–83. - Fertilizers and Fertilization