×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • 09.08.2015 10:10:44
 • Maria Czech [1]
 • [1] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [1073]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. M. Czech: Analiza porównawcza funkcjonowania wybranych giełd europejskich w warunkach globalnego kryzysu finansowego. W: Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w warunkach niepewności. Red. A.M.-C. Limański, R. Milic-Czerniak. WSZiJO, Katowice 2010, s. 137-147.
 2. Z. Zawadzka: Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym. Poltext, Warszawa 1999. s. 25.
 3. K. Jajuga: O systematyzacji modeli ryzyka kredytowego. W: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka. Red. D. Appenzeller. Zeszyty Naukowe nr 49, AE, Poznań 2004, s. 119.
 4. Z. Krysiak: Ryzyko kredytowe a wartość firmy. Pomiar i modelowanie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 14.
 5. D. Gaines, K. Kane: An Introduction to Credit Derivatives. "Commercial Lending Review" Winter 1998/1999, s. 10-16.
 6. K. Jackowicz: Pochodne instrumenty kredytowe (I). Definicja i rodzaje pochodnych instrumentów kredytowych. "Bank i Kredyt" 2001, Vol. 33, No. 3, s. 51-63.
 7. I. Pruchnicka-Grabias: Pochodne instrumenty kredytowe. Systematyka, wycena, zastosowanie. Przewodnik po strukturzach standardowych i egzotycznych. CeDeWu, Warszawa 2011 s. 11.
 8. C.J. Hull: Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011 s. 141.
 9. P. Karkowski: Toksyczne opcje. Od zaufania do bankructwa. GreenCapital.pl, Warszawa 2009, s. 54.
 10. A. Huterska: Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. CeDeWu, Warszawa 2010, s. 73.
 11. A. Kasapi: Kredytowe instrumenty pochodne. Charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 46.
 12. J. Czekaj: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 69.
 13. K. Jajuga, T. Jajuga: Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inzynieria fianasowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 14. W. Dębski: Rynek finansowy i jego mecjanizmy. Podstawy teorii i praktyki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 15. I. Pruchnicka-Grabias: Pochodne instrumenty kredytowe. Systematyka, wycena, zastosowanie. Przewodnik po strukturach standardowych i egzotycznych. CeDeWu, Warszawa 2011, s. 37.
 16. P. Niedziółka: Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa. SGH, Warszawa 2011, s. 363
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań