×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Kapitał społeczny jako determinanta zdolności adaptacyjnych gospodarki
 • Tytuły w innych językach:
  The Social Capital as a Factor of Adaptive Capacity of the Economy
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2011,  numer nr 69
 • 66-78
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-e087647e-91a0-4d1a-88ea-419d3329b437
 • uek-171274583
 • 09.08.2015 14:14:41
 • Grażyna Maniak
 • Aneta Zelek
  Artykuł nie posiada afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce. Red. K. Kuciński. SGH - IFGN. Tom 79. Warszawa 2000, s. 11.
 2. J.W. Bossak, W. Bieńkowski: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004, s. 17.
 3. J. Kultys: Reakcje przedsiębiorstw na zmiany w otoczeniu konkurencyjnym. W: Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych. Red, A. Wojtyna, PWE, Warszawa 2009, s, 81
 4. Elastyczność organizacji. Red. R. Krupski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. Wrocław 2008, s.9.
 5. B.S. Chakravarthy: Adaptation: A Promising Metaphor for Strategie Management. "Academy of Management Review" 1982, Vol. 7, cyt. za: M. Ciszewska-Mlinarić: Zdolności adaptacyjne organizacji. Przypadek szpitali powiatowych. "Współczesna Ekonomia" 2009, nr 3, s. 134.
 6. H. Eakin, M.C. Lemos: Globalization and the Adaptive Capacity of Nalion-Statcs: New Challenges and Opportunities, www.gechs.orgldownloads/holmen/Eakin_Lemos.pdf.An International Workshop of Human Security and Climate Change, Oslo 2005 (dostęp 23.05.2010).
 7. M. Rochoń: Specyfika współczesnego otoczenia biznesu. W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Perspektywa międzynarodowa. Red. M. Rochoń, Difin. Warszawa 2009, s. 14.
 8. S.R. Domański: Kapitał ludzki, podział pracy i konkurencyjność. "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 7-8, s.32
 9. M. Makuch: Kapitał ludzki - próba definicji. W: Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane problemy teorii i praktyki. Red. D. Moroń, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 17-18.
 10. I. Stavros, K. Nielsen: Economics and the Social Sciences: Boundaries, Interaction and Integration. Edward Edgar Publishing, 2007, s. 23.
 11. T. Kaźmierczak: Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny - przegląd podejść, W: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2007, s. 44.
 12. J. Czapiński: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny. Polski paradoks. "Zarządzanie publiczne", ZN Instytutu Spraw Publicznych UJ, 2008, nr 2, s. 7.
 13. M. Młokosiewicz: Kapitał społeczny w gospodarce XXI wieku. W: Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów. Red. D. Kopycińska. Katedra Mikroekonomii US, Szczecin 2005, s, 9.
 14. Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Red. I. Czapiński, T. Panek. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009, s. 270-271
 15. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Red. M. Boni. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009. s.2.
 • T. Kaźmierczak: Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny - przegląd podejść, W: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2007, s. 44. - Ekonomia społeczna