×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Ontologia systemu organizacyjnego (na przykładzie pogotowia górskiego)
 • Tytuły w innych językach:
  Ontology of organizational system on example of mountain rescue
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2012,  numer 2
 • 10-19
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-e0c6c5e8-f51a-4cab-8a7d-33b017e5f85f
 • 25.08.2015 13:27:30
 • Kazimierz Mrozowicz [1]
 • Piotr Halemba [2]
 • Daria Tucholska [3]
 • [1] dr Kazimierz Mrozowicz, Katedra Zarządzania Kulturą Fizyczną, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
 • [2] dr Piotr Halemba, Katedra Zarządzania Kulturą Fizyczną, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach ,
 • [3] mgr Daria Tucholska, Katedra Zarządzania Kulturą Fizyczną, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach ,
 • Brak afiliacji
 1. Kazimierz Mrozewicz, Piotr Halemba, Daria Tucholska, Brakujący element – zmienność jako właściwość systemu organizacyjnego. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2013; 4, 22-34
 1. Bertalanffy von L. (1984), Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa.
 2. Burns T., Stalker G.M. (1961), The management of innovation, Tavistock, London.
 3. Donnelly J. H., Gibson J. L., Ivancevich J. M. (1990), Fundamentals of Management, BPI & RWN, Boston.
 4. Fasiński A., Jonak A., Silberring J. (1983). Poradnik Ratownika GOPR, Wydawnictwo PTTK ,,Kraj”, Warszawa, t. I.
 5. Kast F. E., Rosenzweig J. E. (1970), Organization and Management: Systems Approach, McGraw Hill, New York.
 6. Kożuch B., Nauka o organizacji, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu., Warszawa 2007.
 7. Koźmiński A., Piotrowski Wł. (2007), Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa.
 8. Leavitt H. J., Applied Organizational Change In Industry: Structural and Humanistic Approaches (1965), w: March J.G., Simon H.A. (red.), Handbook of Organizations, Rand McNally and Co., Chicago.
 9. Mintzberg H. (1983), Structure in Fives, Prentice-Hall, Engelwood Cliffs.
 10. Morgan G. (2005), Obrazy organizacji, PWN, Warszawa.
 11. Mrozowicz K., Klastry przedsiębiorczości z perspektywy teorii organizacji, ,,Nauka i Gospodarka”, nr1(4)2010.
 12. Mrozowicz K., Niektóre aspekty zarządzania kapitałem osobowościowym (na przykładzie organizacji ratownictwa górskiego), [w:] Lachiewicz S. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.
 13. Mrozowicz K., Zarządzanie działalnością interwencyjną górskich organizacji ratowniczych, [w:] Lachiewicz S. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.
 14. Mrozowicz K., Halemba P., Ratownictwo Górskie. Psychologiczne i organizacyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem w górach, Wydawnictwo Naukowe AWF im. J. Kukuczki w Katowicach, Katowice 2012.
 15. Mrozowicz K., Podsystem wartości i celów organizacyjnych na przykładzie formalizacji działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, „Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie”, nr1(12)2009, Tarnów2009.
 16. Mrozowicz K., Zarządzanie bezpieczeństwem w systemie ratownictwa górskiego, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, nr 1(10)2007.
 17. Statut GOPR, uchwalony przez IV Zjazd Delegatów GOPR w dniach: 22.09.1990 w Zakopanem (I część Zjazdu) i 15.12.1990 w Krakowie (II część Zjazdu).
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
 19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej.
 20. Ustawa o Kulturze Fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r.