×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Pojęcia: wędrowcy i włóczędzy
 • Tytuły w innych językach:
  Concepts: Travellers and Wanderers
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2016,  numer 1(10) Wędrujące pojęcia
 • 9-14
 • Inne o charakterze niecytowalnym
 • polski
 • article-e2d5f697-a4d8-4541-a578-b70e221dcb62
 • bwmeta1.element.desklight-133feebd-b993-46d3-a007-bbb7aef22ebe
 • 05.10.2017 23:22:11
 • Kornelia Kończal
 • Joanna Wawrzyniak
  Artykuł nie posiada afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Bal M. 2012. Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, tłum. M. Bucholc, Narodowe Centrum Kultury.
 2. Bayly C.A., Beckert S., Connelly M., Hofmeyr I., Kozol W., Seed P. 2006. AHR Conversation: On Transnational History, „The American Historical Review”, nr 111/5, s. 1441–1464.
 3. Bucholc M. 2016. Sociology in Poland. To Be Continued?, Palgrave Macmillan.
 4. Christin O., red. 2010. Dictionnaire des concepts nomades en Sciences Humaines, Métailié.
 5. Collins R. 2002. The Sociolog y of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change, Harvard University Press.
 6. Crawford E. 1992. Nationalism and Internationalism in Science, 1880–1939, Cambridge University Press.
 7. Darbellay F., red. 2012. La circulation des savoirs: interdisciplinarité, concepts nomades, analogies, métaphores, Peter Lang.
 8. Fleck Ch. 2011. A Transatlantic History of the Social Sciences. Robber Barons, the Third Reich and the Invention of the Social Empirical Research, tłum. H. Beister, Bloomsbury.
 9. Heilbron J. 1999. Toward a Sociolog y of Translation: Book Translations as a Cultural World-System, „European Journal of Social Theory”, t. 2, nr 4, s. 429–444.
 10. Heilbron J. 2014. The Social Sciences as an Emerging Global Field, „Current Sociology”, t. 62, nr 5, s. 685–703.
 11. Keim W., Çelik E., Ersche Ch., Wöhrer V., red. 2016. Global Knowledge Production in the Social Sciences: Made in Circulation, Routledge.
 12. Kocka J. 2003. Comparison and Beyond, „History and Theory”, t. 42, nr 1, s. 39–44.
 13. Motrenko J.B. 2010. Badanie zespołu Alaina Touraine’a nad Solidarnością. Historia i konsekwencje, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 54, nr 4, s. 117–140.
 14. Platt J. 1998. A Brief History of the ISA: 1948–1997, International Sociological Association.
 15. Raj K. 2016. Go-Betweens, Travelers, and Cultural Translators, [w:] A Companion to the History of Science, red. B. Lightman, John Wiley & Sons.
 16. Rodak P. 2009. Pismo, książka, lektura. Rozmowy: Le Goff, Chartier, Hébrard, Fabre, Lejeune, przedmowa K. Pomian, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 17. Sułek A. 2011. „Do Ameryki!” Polscy socjologowie w Stanach Zjednoczonych po 1956 roku i rozwój socjologii empirycznej w Polsce, [w:] tegoż, Obrazy z życia socjologii w Polsce, Oficyna Naukowa, s. 96–141.
 18. Surman J. 2016. Wissenschaft als Übersetzung? Translation und Wandel polnischsprachiger Wissenschaft im langen 19. Jahrhundert, „Zeitschrift für Ostmitteleuropa- Forschung”, t. 65, nr 4, s. 483–506.
 19. Szczepański J. 2013. Dzienniki z lat 1945–1968, przepisał, oprac. i wstępem opatrzył D. Kadłubiec, Galeria Sztuki Współczesnej „Na Gojach”.
 20. Ther P. 2003. Beyond the Nation: The Relational Basis of Comparative History of Germany and Europe, „Central European History”, nr 36, s. 45–73.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań