×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Konkurencyjność polskiego eksportu z perspektywy nowoczesnych czynników wytwórczych - wybrane aspekty na przykładzie handlu Polski z UE - w tym z Niemcami i Czechami
 • Tytuły w innych językach:
  The Competitivenes of Polish Exports from the Perspective of Modern Production-Factors. Selected Aspects in the Light of Polish Exports into UE, German and Czech Republic
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2012,  numer nr 116
 • 63-77
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-e4cad549-d6b3-46ae-87a9-a33ce27a199a
 • uek-171234029
 • 13.08.2015 13:32:30
 • Eugeniusz M. Pluciński [1]
 • [1] Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Czarny E., Śledzińska K.: Polska w handlu światowym. PWE, Warszawa 2009.
 2. Determinanty i wyzwania gospodarki światowej. Red. E. Najlepszy, M. Bartosik-Purgat. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2009.
 3. Die Osterweiterung der Europaischen Union. Chancen und Perspektiven. Hrsg. Von Sp. Paraskewopoulos. Duncker & Humblot, Berlin 2000.
 4. De Grauwe P.: The Economics of Monetary Integration. Oxford Uni Press,1992.
 5. Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej. Red. J.D. Hansen. Kraków 2003.
 6. "Financial Stability Review". ECB, Frankfurt am Main 2011.
 7. Gerke B., Grupp H.: Inovationspotential und Hochtechnologie. Phisica-Verlag, Heidelberg 1994.
 8. Globalizacja i integracja europejska. Red. J. Kotyński. PWE, Warszawa 2005.
 9. Grubel H., Lloyd P.: The Empirical Measurement of Intra-Industry Trade. "The Economic Record" 1971, Vol. 47, No. 120.
 10. Kasprzak W.A, Pelc K.I.: Strategie Innowacyjne i techniczne. Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008.
 11. Konkurencyjność w handlu międzynarodowym. Red. K. Kaszuba, M. Maciejewski, S. Wydymus. UE, Kraków 2008.
 12. Latoszek E.: Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania. KiW, Warszawa 2007.
 13. Misala J., Pluciński E.M.: Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejska. Teoria i praktyka. SGH, Elipsa, Warszawa 2000.
 14. Pluciński E.M.: Świat - Europa - Polska. Teoria i praktyka z perspektywy racjonalnych wyborów ekonomicznych. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Kraków 2008.
 15. Pluciński E.M.: Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej. WN "Scholar", Warszawa 2005.
 16. Pluciński E.M.: Ekonomia gospodarki otwartej. ELIPSA, Warszawa 2004.
 17. Pluciński E.M.: Der Aussenhandel der Visegrad-Staaten wahrend des Transformationsprozesses. SGH, Warszawa 1997.
 18. Płowiec U.: Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju. W: Zarządzanie ryzykiem. Kwartalnik nr 35/36 IZaR. Akademia Finansów, Warszawa 2010.
 19. Problemy regionalizmu. Red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk. UE, Wrocław 2010.
 20. Skutki zagranicznych szoków technologicznych dla polskiej gospodarki. Red. T. Rynarzewski, Sz. Truskolaski. PWE, Warszawa 2010.
 21. Sporek T.: Wpływ kryzysu światowego na globalizację gospodarki światowej. Diagnoza i konsekwencje dla Polski. AE, Katowice 2010.
 22. The Monetary Policy of the ECB 2011. ECB, Frankfurt am Main 2011.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań