×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  COAL MINING IN CENTRAL-EAST EUROPE IN PERSPECTIVE OF INDUSTRIAL RISK
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2017,  tom 8,  numer 1
 • 131-142
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • angielski
 • article-e6478829-6a69-4165-84db-72f43117fc4a
 • bwmeta1.element.desklight-7c157b4f-02c3-469d-98dd-d5b1d6acf82f
 • 23.07.2017 12:51:27
 • Izabela Jonek-Kowalska [1]
 • [1] Silesian University of Technology
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Bąk, P. (2007). Characteristic of the capital gaining sources and financing the activity of coal mine enterprises. Part 1:Sources of the own capital. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 23(1).
 2. Caputa, W. (2015). Pomiar kapitału klienta w kontekście kreowania wartości przedsiębiorstwa. Warsaw: CeDeWu.
 3. Ferguson, D. (2006). No new EU solutions? Lobbying for Renewables. Refocus, 7. doi: 10.1016/S1471-0846(06)70575-3.
 4. Flues, F., Löschel, A., Lutz, B. J., & Schenker, O. (2014). Designing an EU energy and climate policy portfolio for 2030: implications of overlapping regulation under different levels of electricity demand. Energy Policy, 75. doi: 10.1016/j.enpol.2014.05.012.
 5. Frondel, M., Kambeck, R., & Schmidt, Ch. M. (2007). Hard coal subsidies: a never-ending story? Energy Policy, 35(7). doi: 10.1016/j.enpol.2007.01.019.
 6. Gabrusewicz, W. (2006). Analiza progu rentowności. In K. Czubakowska and W. Gabrusewicz & E. Nowak (Eds.). Podstawy rachunkowości zarządczej. Warsaw: PWE.
 7. Gawel, E., Strunz, S., & Lehmann, P. (2014). A public choice view on the climate and energy policy mix in the EU – How do the emissions trading scheme and support for renewable energies interact? Energy Policy, 64. doi: 10.1016/j.enpol.2013.09.008.
 8. Haftendorn, C., Kemfert, C., & Holz, F. (2012). What about coal? Interactions between climate policies and the global steam coal market until 2030. Energy Policy, 48. doi: 10.1016/j.enpol.2012.05.032.
 9. Hołda, A. (2001). Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa – doświadczenia światowe. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 5(61).
 10. Hong, S., Bradshaw, C. J. A., & Brook, B. W. (2015). Global zero-carbon energy pathways using viable mixes of nuclear and renewable. Applied Energy, 143. doi: 10.1016/j.apenergy.2015.01.006.
 11. Jonek-Kowalska, I. (2015). State aid and competitiveness of the hard coal mining industry in the European Union. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 10(1). doi: 10.12775/EQUIL.2015.004.
 12. Kaczmarek, T. T. (2006). Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Difin.
 13. Kasman, A., & Duman, Y. S. (2015). CO2 emissions, economic growth, energy consumption, trade and urbanization in new EU member and candidate countries: A panel data analysis. Economic Modelling, 44. doi: 10.1016/j.econmod .2014.10.022.
 14. Kiziukiewicz, T. (2003). Rachunki decyzyjne w warunkach ryzyka. In T. Kiziukiewicz (Ed.). Zarządcze aspekty rachunkowości. Warsaw: PWE.
 15. Kowalska-Styczeń, A., & Sznajd –Weron, K. (2016). From Consumer Decision to Market Share – Unanimity of Majority? Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 19(4). doi: http://dx.doi.org/10.18564/jasss.3156
 16. Lund, P. (2007). Impacts of EU carbon emission trade directive on energy-intensive industries - Indicative micro-economic analyses. Ecological Economics, 63(4). doi: 0.1016/j.ecolecon.2007.02.002.
 17. Marques, A. C., & Fuinhas, J. A. (2012). Are public policies towards renewables successful? Evidence from European countries. Renewable Energy, 44. doi: 10.1016/j.renene.2012.01.007.
 18. Michalak, A. (2013). Problems of capital categorization in economic sciences and economic practice. In S. Majtan (Ed.). Aktualne Problemy Podnikovej Sfery. Bratislawa: Ekonomicka Univ v Bratislave.
 19. Michalak, A. (2016). The cost of capital in the effectiveness assessment of financial management in a company. Oeconomia Copernicana, 7(2). doi: 10.12775/OeC.2016.019.
 20. Nawrocki, T., & Jonek-Kowalska, I. (2016). Assessing operational risk in coal mining enterprises – internal, industrial and international perspectives. Resources Policy, 48. doi: 10.1016/j.resourpol.2016.02.008.
 21. Olkuski, T. (2011). Zasoby węgla kamiennego – najpewniejsze źródło energii. Przegląd Górniczy, 7-8.
 22. Rydzewska, A. (2016). Contemporary nature of stock exchange from the prospective of the process of demutualization. Oeconomia Copernicana. 7(1). doi: 10.12775/OeC.2016.004.
 23. Saisana, M., Saltelli, A., & Tarantola, S. (2005). Uncertainty and sensitivity analysis techniques as tools for the quality assessment of composite indicators. Journal of the Royal Statistical Society, 168(2). doi: 10.1111/j.1467-985X.2005.00350.x.
 24. Saltelli, A., Chan, K., & Scott, M (Eds.). (2000). Sensitivity Analysis. Wiley Series in Probability and Statistics. New York: John Wiley & Sons.
 25. Saltelli, A., Ratto, M., Andres, T., Campolongo, F., Cariboni, J., Gatelli, D., Saisana, M., & Tarantola, S. (2008). Global Sensitivity Analysis. The Primer. New York: John Wiley & Sons.
 26. Sienkiewicz, P. (2010). Ewaluacja ryzyka w zarządzaniu kryzysowym, Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym. Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek.
 27. Sierpińska, M., & Bąk, P. (2013). The role of corporate bonds in financing mining sector companies during an economic downturn. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 29(1).
 28. Sojak, S. (2003). Rachunkowość zarządcza. Toruń: Dom Organizatora.
 29. Vaughen, E. J., & Vaughen, T. (1999). Fundamental of Risk and Insurance. New York: John Wiley&Sons.
 30. Witkowski, M. (2009). Ryzyko gospodarcze i jego pomiar. Zagadnienia wybrane. Kalisz: Wydawnictwo PWSZ.
 31. Żwirbla, A. (2007). Rozwój metod ilościowych analizy ekonomicznej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań