×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Chrystus w nexus mysteriorum
 • Tytuły w innych językach:
  Christ in the nexus mysteriorum
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2017,  numer 24
 • 169-181
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-eb0150cd-26b5-46e1-b403-8dd58f0a30a5
 • 09.10.2018 10:13:45
 • Sławomir Zatwardnicki [1]
 • [1] Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu - doktorant [3403]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Atanazy z Aleksandrii. O wcieleniu Słowa. Tłum. Michał Wojciechowski. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1998.
 2. Balthasar, Hans Urs von. Duch chrześcijański. Tłum. Zofia Włodkowa. Poznań: W drodze, 2013.
 3. Bartnik, Czesław Stanisław. „Metodologia teologii dogmatycznej”. Studia nauk teologicznych 2 (2007): 165–173.
 4. Bartnik, Czesław Stanisław. Dogmatyka katolicka, t. I: Traktaty I–VI. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.
 5. Benedykt XVI. Adhortacja „Sacramentum caritatis”. Rzym, 2007.
 6. Bokwa, Ignacy. „Kształtowanie się problematyki chrystologiczno-eschatologicznej w twórczości Hansa Ursa von Balthasara (1905–1988)”. Studia Theologica Varsaviensia 1 (1996): 178–179
 7. Borto, Paweł. „Teoria i praktyka uwzględniania «sensus fidelium» przez Magisterium w czasach nowożytnych”. W: Wiara – wiarygodność, red. Damian Wąsek, 115–141. Kraków: Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2014.
 8. Chesterton, Gilbert Keith. Dla sprawy. Tłum. Jaga Rydzewska. Warszawa: Fronda, 2013.
 9. Dulles, Avery Robert. „From Ratzinger to Benedict”. First Things 160 (2006): 24–29.
 10. „Hierarchia prawd”. W: Herbert Vorgrimler. Nowy leksykon teologiczny. Tłum. i oprac. Tadeusz Mieszkowski, 116. Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów, 2005.
 11. „Hierarchia prawd”. W: Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim, red. Gerald O’Collins, Edward Farrugia. Tłum. Jan Ożóg, Barbara Żak, 108. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2002.
 12. Jelonek, Tomasz. Biblia w nauczaniu Kościoła. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011.
 13. Kasper, Walter. Rzeczywistość wiary. Tłum. Jerzy Piesiewicz. Warszawa: PAX, 1979.
 14. Katechizm Kościoła katolickiego. Poznań: Pallottinum, 2002.
 15. Kongregacja Nauki Wiary. „Deklaracja o katolickiej doktrynie o Kościele przeciw niektórym współczesnym błędom «Mysterium Ecclesiae»”. W: Kongregacja Nauki Wiary, W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994, red. i tłum. Janusz Królikowski, Zygmunt Zimowski, 65–77. Tarnów: Biblos, 2010.
 16. Kongregacja Nauki Wiary. „List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia «Communionis notio»”. W: Kongregacja Nauki Wiary, W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994, red. i tłum. Janusz Królikowski, Zygmunt Zimowski, 470–483. Tarnów: Biblos, 2010.
 17. Leon Wielki. Mowy. Tłum. Kazimierz Tomczak. Poznań–Warszawa–Lublin: Księgarnia Świętego Wojciecha, 1958.
 18. Lubac de, Henri. Medytacje o Kościele. Tłum. Izabela Białkowska-Cichoń. Kraków: Wydawnictwo WAM, 1997.
 19. Lubac de, Henri. Słowo Boga w historii człowieka. Tłum. B. Czarnomska. Kraków: Wydawnictwo M, Wydawnictwo Znak, 1997.
 20. Majewski, Józef. „Wprowadzenie do teologii dogmatycznej”. W: Dogmatyka. Tom 1, red. Elżbieta Adamiak, Andrzej Czaja, Józef Majewski, 13–234. Warszawa, 2006.
 21. Maksym Wyznawca. Antologia życia wewnętrznego. Dialog o życiu wewnętrznym. Księga Miłości. Księga Oświeconych. Wykład Modlitwy Pańskiej. List o miłości. Tłum. Albert Warkotsch. Poznań: brw.
 22. Międzynarodowa Komisja Teologiczna. „Interpretacja dogmatów (1988)”, tłum. J. Królikowski. W: Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969–1996, red. Janusz Królikowski, 273–302. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów SCJ, 2000.
 23. Międzynarodowa Komisja Teologiczna. „Sensus fidei” w życiu Kościoła. Tłum. Maria Moskal. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów, 2015.
 24. Międzynarodowa Komisja Teologiczna. Teologia dzisiaj. Perspektywy, zasady i kryteria. Tłum. Krzysztof Stopa. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON, 2012.
 25. Międzynarodowa Komisja Teologiczna. „Teologia, chrystologia, antropologia”, tłum. J. Bielecki. W: Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969–1996, red. Janusz Królikowski, 133–150. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów SCJ, 2000.
 26. Międzynarodowa Komisja Teologiczna. „Wybrane zagadnienia z eklezjologii”. W: Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969–1996, red. Janusz Królikowski. Tłum. Andrzej Michalik. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów SCJ, 2000, 197–236.
 27. Müller, Gerhard Ludwig. Dogmatyka katolicka. Tłum. Wiesław Szymona. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2015.
 28. Prusak, Bernard. „Theological considerations – hermeneutical, ecclesiological, eschatological regarding «Memory and reconciliation: the church and the faults of the past»”. Horizons 32, 1 (2005): 136–151.
 29. Ratzinger, Joseph (Benedykt XVI), Hans Urs von Balthasar. Maryja w tajemnicy Kościoła. Tłum. Wiesław Szymona. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2007.
 30. Ratzinger, Joseph. Eucharystia. Bóg blisko nas. Tłum. Monika Rodkiewicz. Kraków: Wydawnictwo M, 2005.
 31. Ratzinger, Joseph. Moje życie, oprac. wersji pol. Witold Wiśniowski. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2005.
 32. Ratzinger, Joseph. Patrzeć na przebitego. Szkice o chrystologii duchowej. Tłum. Jarosław Merecki. Kraków: Salwator, 2008.
 33. Schönborn, Christoph. Bóg zesłał Syna Swego. Chrystologia, współpr. Konrad Michael, Weber Hubert Philips. Tłum. Lucjan Balter. Poznań: Pallottinum, 2002.
 34. Sesboüé, Bernard. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Historia formuły i problemy interpretacyjne. Tłum. Agnieszka Kuryś. Poznań: W drodze, 2007.
 35. Sesboüe, Bernard, Joseph Wolinski. Bóg zbawienia. Tradycja, reguła i Symbole wiary. Ekonomia zbawienia. Rozwój dogmatów trynitarnych i chrystologicznych, red. nauk. pol. Tadeusz Dzidek. Tłum. P. Rak. Kraków: Wydawnictwo M, 1999.
 36. Sikora, Piotr. „Przebóstwienie człowieka, Chalcedon i chrystologia dwustopniowa”. Polonia Sacra 12 (2003): 327–339.
 37. Sobór Watykański I. „Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej «Dei Filius»”. W: Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. Ignacy Bokwa. Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha, 2007.
 38. Sobór Watykański II. „Dekret o ekumenizmie «Unitatis redintegratio»”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie. Poznań: Pallottinum, 2002, 193–208.
 39. Sobór Watykański II. „Dekret o formacji kapłańskiej «Optatiam totus»”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie. Poznań: Pallottinum, 2002, 288–301.
 40. Sobór Watykański II. „Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium»”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie. Poznań: Pallottinum, 2002, 104–166.
 41. Sobór Watykański II. „Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym «Dei verbum»”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie. Poznań: Pallotinum, 2002, 350–363.
 42. Tomasz z Akwinu. „Sprostowanie błędów greckich”, tłum. Jacek Salij. W: Tomasz z Akwinu. Dzieła wybrane. Kęty: Wydawnictwo Antyk, 1999: 259–323.
 43. Vagaggini, Cipriano. Teologia. Pluralizm teologiczny. Tłum. Jakub Partyka. Kraków: Homini, 2005.
 44. Zatwardnicki, Sławomir. „Relacja Objawienia do Pisma Świętego według Josepha Ratzingera (Benedykta XVI)”. Teologia w Polsce 8, 1 (2014): 99–118.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań