×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Экофилософия литературы: от охраны природы к экологической космологии в русской прозе конца ХХ века
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2015,  tom XI
 • 245 - 258
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • rosyjski
 • article-ebae5a9a-5546-4089-bda1-ec3e87fb5893
 • 20.06.2016 14:02:37
 • Альфия Смирнова [1]
 • [1] Московский городский педагогический университет
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Я.В. Минкявичус, Место и роль культуры во взаимодействии общества и природы, [w:] Философия и культура, Moskwa 1987
 2. Н.Н. Киселев, В гармонии с природой, Kijów 1989
 3. М.И. Будыко, Глобальная экология, Moskwa 1977; Проблемы и модели глобальной экологии и их связь с экологией человека, [w:] Методологические проблемы экологии человека, Nowosybirsk 1988
 4. В.П. Астафьев, Собр. соч.: В 4-х т., t. 2, Moskwa 1980
 5. Ю. Рытхэу, Когда киты уходят, Leningrad 1977
 6. В.Г. Распутин, Собр. соч.: В 3-х т., t. 2, Moskwa 1994
 7. П.А. Флоренский, Время и пространство, „Социологические исследования” 1988, № 1
 8. В.Г. Распутин, Прощание с Матерой, „Наш современник” 1976, № 10
 9. В.Г. Распутин, Прощание с Матерой, „Наш современник” 1976, № 10
 10. А.Н. Афанасьев, Поэтические воззрения славян на природу: В 3-х т., reprint wydania z 1965 r., wyd. poprawione, t. 1, Moskwa 1994
 11. А. Адамович, Последняя пастораль, „Новый мир” 1987, № 3
 12. А. Ким, Е. Шкловский, В поисках гармонии, „Литературное обозрение” 1990, №
 13. Л.М. Леонов, Пирамида: В 2 кн., Moskwa 1994
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań