×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Zarządzanie bezpieczeństwem w systemie ratownictwa górskiego
 • Tytuły w innych językach:
  Safety management in the mountain rescue systems
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2007,  numer 1(10)
 • 67-90
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-ec7a8e13-fac0-4524-8325-3cf833dcf57c
 • bwmeta1.element.desklight-98a96ff7-4b62-41ea-8e04-f0da1545574d
 • 05.10.2015 14:48:17
 • Kazimierz Mrozowicz [1]
 • [1] Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki [2674]
 • Brak afiliacji
 1. Daniel Puciato, Kazimierz Mrozowicz, Blue Cross Organisation as the subject of safety management in mountain tourism. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2010; 16, 2, 99-107
 2. Kazimierz Mrozowicz, Piotr Halemba, Daria Tucholska, Ontologia systemu organizacyjnego (na przykładzie pogotowia górskiego). Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2012; 2, 10-19
 3. Katarzyna Tobór-Osadnik, Małgorzata Wyganowska, Motywowanie pracowników kopalń węgla kamiennego do przestrzegania przepisów bhp. Wiadomości Górnicze 2014; 11, 591-600
 4. Kazimierz Mrozowicz, Prakseologia zarządzania zasobami ludzkimi GOPR w świetle osobowościowych determinant zachowań organizacyjnych ratowników Grupy Bieszczadzkiej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2008; 11, 1, 35-56
 1. Fasiński A., Jonak A., Silberring J. 1983. Poradnik Ratownika GOPR. Warszawa: Wydawnictwo PTTK "Kraj". T. I.
 2. Freeland L.T. 1993. The Holistic Approach to Achieve Zero on and off Job Lost Time Injuries.Sydney: Minasafe.
 3. Griffin R.W. 1999. Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12019-3.
 4. Hebda A. 1987. Kompensacja odstępstw od zaprojektowanego przebiegu procesu produkcyjnego w warunkach zagrożeń wypadkowych. Ergonomia stanowiska. Kraków.
 5. Jonak A. (red.). 2002. "Na każde wezwanie...": pięćdziesiąt lat działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 1952–2002. Praca zbiorowa. Kraków: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTKm: Oficyna Wydawnicza "Wierchy". ISBN 83-915387-5-3.
 6. Kostera M. 1994. Zarządzanie personelem. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-0938-X.
 7. Kostera M. 1996. Postmodernizm w zarządzaniu. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1017-5.
 8. Koźmiński A., Obłój K. 1989. Zarys teorii równowagi organizacyjnej. Warszawa: PWE. 83-208-0728-X
 9. Koźmiński A., Piotrowski B. 1999. Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12705-8.
 10. Lachiewicz S. (red.) 2007. Zarządzanie rozwojem organizacji. Łódź: Monografie Politechniki Łódzkiej.
 11. Leplat J. 1982. Accidents and Incidents Production: Method of Analysis. "Journal of Occupational Accidents", nr 4.
 12. Longden J.C.H. 1993. The Management of Health and Safety at the Workplace, Sydney: Minasafe.
 13. Łucewicz J. 1999. Organizacyjne zachowania człowieka. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. ISBN 83-7011-368-0.
 14. Mrozowicz K. 2005. Rola społeczno-zawodowa ratownika Służby Górskiej. "Kultura Fizyczna", nr 5–6.
 15. Mrozowicz K. 2006a. Zarządzanie bezpieczeństwem w górach w świetle osobowościowych determinant zachowań ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Maszynopis dysertacji. Kraków: Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 16. Mrozowicz K. 2006b. Zasoby ludzkie organizacji Niebieskiego Krzyża w pryzmacie funkcjonalnych cech osobowości. "Jarosławskie Studia Społeczne", nr 1.
 17. Mrozowicz K. 2007. Niektóre aspekty zarządzania potencjałem osobowościowym na przykładzie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W: S. Lachiewicz (red.). Zarządzanie rozwojem organizacji. Łódź: Monografie Politechniki Łódzkiej.
 18. Niczyporuk Z.T. 1996. Kształtowanie bezpieczeństwa na przykładzie eksploatacji zmechanizowanych kompleksów ścianowych w kopalniach węgla kamiennego. Katowice: Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa. Nr 817.
 19. Petersen D. 1988. Safety Management – A Human Approach. New York: Alorey Inc.
 20. Pidgeon N.F., Turner B.A. 1986. Human Error and Socio-Technical System Failure. W: A.S. Nowak (red.). Modeling Human Error in Structural Design and Construction. New York: American Society of Civil Engineers.
 21. Rotter T. 2001. Psychologia likwidacji wypadków drogowych. Kraków: Text. ISBN 83-88934-10-4.
 22. Rotter T., Wontorczyk A. (1992). Risk Perception in Drivers with Different Driving Licenses. Wiedeń: Proceeding of 4ht Workshop of ICTCT in Vienna.
 23. Saari J. (red.) 1987. Successful Accident Prevention. Helsinki: Institute of Occupational Health. ISBN 9518016127.
 24. Smircich L. 1985. Is the concept of culture a paradigm for understanding organizations and ourselves? . In: E. Frost (red.). Organizational Culture. Beverly Hills: Sage Publisher.
 25. Stalewski T., Łucewicz J. 1994. Socjologia organizacji. Problemy podstawowe. Wrocław: Wrocławska Oficyna Nauczycielska.
 26. Statut Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 1977. Zakopane.
 27. Statut Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 1991. Zakopane.
 28. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. 2001. Kierowanie, Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1295-X.
 29. Studenski R. 1994. Szacowanie i ograniczanie ryzyka. "Atest – Ochrona Pracy", nr 6.
 30. Studenski R. 1996. Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISBN 83-85718-47-8.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań