×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Problemy ochrony patentowej w Polsce
 • Tytuły w innych językach:
  Problems of Patent Protection in Poland
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2010,  tom 4,  numer 1
 • 203-216
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-f0518287-974c-4aae-a7c6-61bce64d8860
 • 7586
 • 11.10.2015 15:12:49
 • Anna Turczak [1]
 • [1] West Pomeranian Business School in Szczecin
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (http://www.parp.gov.pl zakładka Opracowania).
 2. Gędłek M. (2008), Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 3. Kasprzycki D., Matczewski A., Okoń-Horodyńska E., du Vall M., Wisła R. (2008), Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie – regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie, opracowanie sporządzone na zamówienie Ministerstwa Gospodarki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 4. Pyrża A. (2005), Poradnik wynalazcy. Zasady sporządzania dokumentacji zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa.
 5. Pyrża A. (2008), Poradnik wynalazcy. Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim i międzynarodowym, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa.Raport Roczny (2006), Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 6. Raport Roczny (2007), Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 7. Raport Roczny (2008), Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 8. Strona http://www.patentmen.pl zakładka Ochrona własności przemysłowej w Polsce (witryna internetowa powstała z inicjatywy Rady Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych).
 9. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (DzU z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, 1218 i Nr 208, poz. 1539, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1113).
 10. World patent report. A statistical review (2008), World Intellectual Property Organization (WIPO), Genewa.
 11. Zajączkowski M. (2003), Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej, ECONOMICUS, Szczecin.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań