×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Efektywność ekonomiczna w ujęciu dynamicznym a sprawność systemu gospodarczego
 • Tytuły w innych językach:
  Economic Effectiveness in the Dynamic Take and Efficiency of the Economic System
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2014,  numer nr 176
 • 22-29
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-f05acdc6-2f14-4dbf-950b-3c7662f28f53
 • uek-171282825
 • 11.08.2015 10:29:33
 • Monika Szudy [1]
 • [1] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [1073]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. A.Y. Lewin, J.W. Menton: Determining Organizational Effectiveness: Another Look, and an Agenda for Research. "Management Science" 1986, Vol. 32, No. 5, s. 514-538.
 2. B. Lockwood: Pareto Efficiency. The New Palgrave Dictionary of Economics. Second Edition. Palgrave Macmillan 2008, www.dictionaryofeconomics.com (20.05.2013).
 3. Webster's Third New International Dictionary, www.merriam-webste.com (10.05.2013).
 4. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus: Ekonomia. T. 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 443.
 5. E. Skrzypek: Jakość i efektywność. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000;
 6. M. Holstein-Beck: Być albo nie być menedżerem. Infor, Warszawa 1997, s. 63.
 7. P. Sienkiewicz: Teoria efektywności systemów. PAN, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1987, s. 67.
 8. T. Kotarbiński: Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Wrocław 1965, s. 131;
 9. K. Sobolewski: O pojęciu skuteczności i pojęciach związanych. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1998, s. 132;
 10. J. Zieleniewski: Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa 1969, s. 232;
 11. Wprowadzenie do ekonomii. Red. Z. Dach. Wydawnictwo AE, Kraków 2004, s. 75.
 12. M. Szudy: Sprawność systemu gospodarczego. W: Systemy gospodarcze. Zagadnienia teoretyczne. Red. S. Swadźba. Wydawnictwo AE, Katowice 2009, s. 108-124.
 13. W. Bojarski: Efektywność systemowa przedsięwzięć gospodarczych. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Warszawa 2001, s. 10 i nast.
 14. Metody organizacji i zarządzania. Teoria i praktyka. Red. S. Duchniewicz. Wydawnictwo PTM, Warszawa 2007.
 15. P. Sulmicki: Planowanie i zarządzanie gospodarcze. PWE, Warszawa 1978, s. 137.
 16. W.A. Ward, B.J. Deren: The Economics of Project Analysis. EDI (World Bank), Washington 1993, s. 2-6.
 17. L. Walrasa pt. "Economics and Mechanics" opublikowanym w 1909 r.
 18. A. Jolink, J. van Daal: Leon Walras's Mathematical Economics and the Mechanical Analogies. "History of Economics Society Bulletin" 1989, No. 11, s. 25-32.
 19. W. Rutkowski: Współczesne państwo dobrobytu. Ekspansja, kryzys, spory. Wyd. UW, Warszawa 2009, s. 55.
 20. M.W. Meyer: Can Performance Studies Create Actionable Knowledge if we can't Measure the Performance of the Firm? "Journal of Management Inquiry" 2005, Vol. 13, No. 3, s. 287-291.
 21. B. Janik: Kapitalizm w ujęciu dynamicznym. Od państwa dobrobytu do globalizacji. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006, s. 12.
 22. B. Ziębicki: Współczesne koncepcje oceny efektywności organizacyjnej - próba porównania. W: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010, s. 632-642.
 23. Positive Organizational Scholarchip. Foundations of a New Discipline. Red. K.S. Cameron, J.E. Dutton, R.E. Quinn. Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2003.
 24. N. Barr: Economics of the Welfare State. Oxford University Press, Oxford 2012, s. 7.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań