×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa w sektorze usług
 • Tytuły w innych językach:
  Innovative Activities Carried out by the Enterprise in the Service Sector
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2013,  numer 3(37)
 • 70-86
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-f0b07962-faba-4c73-b1f9-5433a540656b
 • bwmeta1.element.desklight-f547cb22-39d1-45a5-b829-e7af779490c9
 • 08.09.2015 09:33:44
 • Olga Charucka
  Artykuł nie posiada afiliacji
 1. Anna Czubała, Innowacje w sektorze usług w Polsce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2015; 26, 1, 35-45
 1. Baruk J. (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 2. Białoń L. (2010), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet, Warszawa.
 3. Buczacki A. (2012), Klastry –szansą rozwoju przedsiębiorstw w województwie kujawsko--pomorskim, Progres, „Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji”, nr 1.
 4. Dominiak J. (2013), Innowacyjność w sferze usług, „Przegląd Geografi czny”, T. 83, z. 4, http://rcin.,org.pl [dostęp: 01.04.2013].
 5. Drucker P. (2006), Nadchodzi nowa organizacja, (w:) Zarządzanie wiedzą, Harvard Business School Press, Helion, Gliwice.
 6. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011I (2012), GUS, Warszawa.
 7. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. (2005), Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Janasz W., Janasz K., Świadek A., Wiśniewski J. (2001), Strategie innowacyjne przedsię-biorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Klaster branżowy w Kielcach. „Targi, kongresy, konferencje i usługi towarzyszące” (2013), opublikowano: www.um.kielce.pl/gfx/kielce2/files/business/grono_targowe_kielce/klaster__informacja_ogolna.doc [dostęp: 01.04.2013].
 10. Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw (2011), Innowacje w sektorze usług, PARP, Warszawa.
 11. Kostera M., Śliwa M. (2010), Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 12. Kuźma M. (2013), Czym jest i na czym polega outsourcing, http://www.praca.egospodarka.pl/12027,Czym-jest-i-na-czym-polega-outsourcing,2,47,1.html [dostęp: 01.04.2013].
 13. McGowan P. (1994), Innowacje i przedsiębiorczość wewnętrzna, (w:) Steward D.M. (red.), Praktyka kierowania, PWE, Warszawa.
 14. Mikuła B., Pirtruszka-Ortyl A., Potocki A. (2007), Podstawy zarządzania przedsię-biorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
 15. Niedzielski P., Rychlik K., Markiewicz J. (2013), Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług – nowe ścieżki rozwoju,http://www.instytut.info/IVkonf/referaty/Niedzielski.pdf, [dostęp: 01.04.2013].
 16. Prudzienica M. (2010), Franchising innowacją organizacyjną przedsiębiorstwa?, (w:) Hopej M., Moszkowski M., Skalik J. (red.), Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Rogoda B. (2005), Przedsiębiorczość i innowacje, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 18. Trocki M. (2001), Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa.
 • Prudzienica M. (2010), Franchising innowacją organizacyjną przedsiębiorstwa?, (w:) Hopej M., Moszkowski M., Skalik J. (red.), Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław. - PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU