×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Cyganie na Śląsku Cieszyńskim w latach 1851-1918 w świetle „Gwiazdki Cieszyńskiej”
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2011,  numer 4
 • 197-208
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-f0fc42d8-d2a1-4acb-bcb3-f6faccebab7f
 • 12.10.2015 23:36:39
 • Michael Morys-Twarowski [1]
 • [1] Uniwersytet Jagielloński w Krakowie [1542]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. PAVELČÍKOVA N., Romské obyvatelstvo na Ostawsku 1945-1975, Ostrava 1999
 2. SPYRA J., Akcja zwalczania „plagi cygańskiej” w monarchii austro-węgierskiej na przełomie XIX i XX wieku (na przykładzie Śląska Austriackiego) [w:] Z. JIRÁSEK, Slezsko v 19. století, Opava 2011
 3. SPYRA J., Honorowi obywatele miasta Cieszyna 1849-1938 [w:] I. PANIC, M. MAKOWSKI (red.), 500 lat ratusza i rynku w Cieszynie 1496-1996, Cieszyn 1996
 4. SPYRA J., Słowniczek cygański z 1881 r. z terenu Śląska Cieszyńskiego, „Studia Romologica”, 2009, nr 2, s. 167-174
 5. ZAHRADNIK S., Czasopiśmiennictwo w języku polskim na terenach Czechosłowacji, Opole 1989
 6. CRANE D. M., A History of the Gypsies of Eastern Europe and Russia, London- -New York 1994
 7. DAVIDOVÁ E., Romští imigranti v Ostravě. Sonda do šedesátých let 20. století, „Historica”, t. 16 („Sborník prací filozofické fakulty Ostravské univerzity/Universitas Ostraviensis. Acta Facultatis Philosophicae”, t. 244), Ostrava 2009
 8. FICOWSKI J., Cyganie na polskich drogach, wyd. 2, Kraków 1965
 9. HANZAL J., Zarys historii Cyganów na Śląsku do czasów zaboru pruskiego oraz tzw. „cygańska tablica ostrzegawcza” ze Śląska pochodząca z 1708 roku, „Studia i materiały z dziejów Śląska”, 2001, t. 25
 10. HOMOLA-SKĄPSKA I., „Tygodnik Cieszyński” i „Gwiazdka Cieszyńska” pod redakcją Pawła Stalmacha 1848-1887, Katowice-Kraków 1968
 11. KADŁUBIEC D. (red.), Płyniesz Olzo… Zarys kultury duchowej ludu cieszyńskiego, t. 1, Ostrawa 1970
 12. KAJZER K., Cygón a zając, „Kalendarz Cieszyński 2002”, Cieszyn 2001
 13. LIPOVSKI R., Soupis Romů domovsky příslušných do Rakouského Slezska z roku 1910
 14. MORYS-TWAROWSKI M., Samobójstwa na Śląsku Cieszyńskim w drugiej połowie XIX w. w świetle „Gwiazdki Cieszyńskiej” [w druku]
 15. MRÓZ L., Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczypospolitej XV–XVIII, Warszawa 2001
 16. NEČAS C., Nahlédnutí do „prehistorie“ Romů na Ostravsku, „Historica”, t. 16 („Sborník prací filozofické fakulty Ostravské univerzity/Universitas Ostraviensis. Acta Facultatis Philosophicae”, t. 244), Ostrava 2009
 17. NEČAS C., Romové na Moravé a ve Slezsku (1740-1945), Brno 2005
 18. PAVELČÍKOVA N., Pokusy o vzdělávání Romů v Ostravě v průběhu padesátých let 20. stoleti, „Historica”, t. 12 („Sborník prací filozofické fakulty Ostravské univerzity/ Universitas Ostraviensis. Acta Facultatis Philosophicae”, t. 219), Ostrava 2005
 19. PAVELČÍKOVA N., Romowie na terenie Śląska Cieszyńskiego po 1945 roku [w:] I. KUFOVÁ (red.), Mniejszości narodowe na Śląsku Cieszyńskim dawniej i dziś, Czeski Cieszyn 2001
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań