×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Konsekwencje współczesnego kryzysu idei Boga według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
 • Tytuły w innych językach:
  Joseph Ratzinger/Benedict XVI on the contemporary crisis of the idea of God and its consequences
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2017,  numer 24
 • 69-81
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-f2e68472-ce61-4d1f-ade0-9eca5938fd7a
 • 09.10.2018 10:11:10
 • Jarosław Babiński [1] [2]
 • [1] Katedra Historii Dogmatów Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie [1391]
 • [2] Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie [Brak w PBN]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Bachanek, Grzegorz. „Psychologia a teologia. Miejsce spotkania w antropologicznej refleksji J. Ratzingera”. Studia Teologii Dogmatycznej 1 (2015): 31–47.
 2. Benedykt XVI. Caritas in veritate. O integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie. Kraków: Wydawnictwo M, 2009.
 3. Benedykt XVI. Deus caritas est. Bóg jest miłością. Kraków: Wydawnictwo M, 2006.
 4. Benedykt XVI. Myśli duchowe. Poznań: Wydawnictwo W drodze, 2008.
 5. Benedykt XVI. „«Niech św. Augustyn będzie dla nas wzorem dialogu i rozumu». Spotkanie ze wspólnotą akademicką na dziedzińcu uniwersytetu, Pawia, 22 kwietnia 2007 r.” L’Osservatore Romano, 6 (2007): 12.
 6. Benedykt XVI. O sensie bycia chrześcijaninem. Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2006.
 7. Benedykt XVI. Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu. W rozmowie z Peterem Seewaldem. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2011.
 8. Berliński, David. Szatańskie urojenie. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 2009.
 9. Bonete Perales, Enrique. Filósofos ante Christo. Madrid: Edición Tecnos, 2015.
 10. Borowik, Irena. „Socjologia religii w XX wieku. Od «odkrycia» sekularyzacji do jej zanegowania”. Ateneum Kapłańskie 141, 12 (2003): 34–45.
 11. Coreth, Emerich. Gott im philosophischen Denken. Stuttgart–Berlin–Köln: Verlag W. Kohlhammer, 2001.
 12. Cuppit, Don. Po Bogu. O przyszłości religii. Warszawa: Wydawnictwo CIS, 1998.
 13. Dawkins, Richard. Bóg urojony. Warszawa: Wydawnictwo CIS, 2007.
 14. Gutowski, Piotr. „Czym jest «nowy ateizm»”?. W: Nauki przyrodnicze a nowy ateizm, red. M. Słomka, 7–20. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.
 15. Lilla, Mark. Bezsilny Bóg. Religia, polityka i nowoczesny Zachód. Warszawa: Wydawnictwo WAB, Warszawa 2009.
 16. Mariański, Janusz. „Sekularyzacja a nowe formy religijności”. Roczniki Nauk Społecznych 1 (2009): 33–68.
 17. Neusch, Marcel. U źródeł współczesnego ateizmu. Sto lat dyskusji na temat Boga. Paris: Ed. du Dialogue, 1980.
 18. Ratzinger, Joseph. Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem Josephem Ratzingerem/Benedyktem XVI rozmawia Peter Seewald. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2005.
 19. Ratzinger, Joseph. Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1995.
 20. Ratzinger, Joseph. Duch liturgii. Poznań: Wydawnictwo Christianitas, 2002.
 21. Ratzinger, Joseph. Nowa pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1999.
 22. Ratzinger, Joseph. „O nihilizmie, piekle i kryzysie w Kościele. Rozmowa z kardynałem Józefem Ratzingerem”. Fronda 5 (1999): 6–21.
 23. Ratzinger, Joseph. Patrzeć na Chrystusa. Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2005.
 24. Ratzinger, Joseph. Raport o stanie wiary. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori. Kraków–Warszawa–Struga: Wydawnictwo Michalineum, 1986.
 25. Ratzinger, Joseph. Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2005.
 26. Ratzinger, Joseph. Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2004.
 27. Ratzinger, Joseph. Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1994.
 28. Ratzinger, Joseph. „Wybierzmy życie”. W: Niech jaśnieje światło Boże. Duchowa wizja Ojca Świętego Benedykta XVI, red. Ray Moynihan, 148. Kraków: Wydawnictwo AA, 2006.
 29. Ratzinger, Joseph,/Benedikt XVI. Dogma und Verkündigung. Donauwörth: Wewel Verlag, 2005.
 30. Ratzinger, Joseph,/Benedykt XVI. Jezus z Nazaretu. Część I: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia. Kraków: Wydawnictwo M, 2007.
 31. Ratzinger, Joseph,/Benedykt XVI. Kościół. Wspólnota w drodze. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2009.
 32. Ratzinger, Joseph,/Benedykt XVI. Na początku Bóg stworzył… Cztery kazania o stworzeniu i upadku. Konsekwencje wiary w stworzenie. Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2006.
 33. Ratzinger, Joseph,/Benedykt XVI. O sensie bycia chrześcijaninem. Kraków: Wydawnictwo Salwator, Kraków 2006.
 34. Recuero, José Ramón. La cuestión de Dios. Diálogos con Descartes, Feuerbach, Marx, Nietzsche y Ratzinger. Madrid: Edición Biblioteca Nueva, 2008.
 35. Rychlicki, Czesław. Bóg jest miłością: refleksja nad encykliką Benedykta XVI. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2006.
 36. Spaemann, Robert. „Pytanie o znaczenie słowa «Bóg»”. Communio 1 (1982): 20–28.
 37. Szymik, Jerzy. „Pożądający winnicy. Agnostycyzm, ateizm i antyteizm w ocenie J. Ratzingera/Benedykta XVI”. Poznańskie Studia Teologiczne 28 (2014): 131–145.
 38. Szymik, Jerzy. „Wobec dechrystianizacji. Joseph Ratzinger/Benedykt XVI o zasadach i duchowości nowej ewangelizacji”. Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 2 (2013): 169–181.
 39. Śliwiński, Piotr Jordan. „Sekty i ruchy religijne w zglobalizowanym świecie”. W: Globalopolis. Kosmiczna wioska. Szanse i zagrożenia, red. Robert Borkowski, 220–243. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2003.
 40. Taylor, Charles. „Świecka epoka i różne ścieżki wiary”. Znak 10 (2010): 20–29.
 41. Zwoliński, Andrzej. Pogubieni w wartościach. Obraz współczesnej religijności. Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2010.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań