×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Polityka innowacyjna kraju rozwijającego się na przykładzie Indii
 • Tytuły w innych językach:
  Innovation policy in a developing country: India
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2015,  tom 26,  numer 1
 • 211-221
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-fbd93ffa-d28f-4482-a2c6-279225075b13
 • bwmeta1.element.desklight-1e0ff9bc-18b5-4291-a0da-fa2165466f63
 • 09.09.2015 11:32:24
 • Michał Zaremba [1]
 • [1] Uniwersytet Łódzki. Instytut Ekonomii
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Ciok, S. (2009). Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej [online, dostęp: 2014-04-20]. Dostępny w Internecie: www.dawg.pl/files/file/książka6.pdf.
 2. Domanpour, F. (1996). Organizational complexity and innovation: Developing and testing multiple contingency models. Management Science, 42(5), 693‒716.
 3. Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE. ISBN 8320808707.
 4. International Monetary Fund (2014). World Economic Outlook Database, April 2014 [online, dostęp: 2014-04-20]. Dostępny w Internecie: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx.
 5. Jasiński, A.H. (1997). Innowacje i polityka innowacyjna. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. ISBN 8374310103.
 6. Joshi, V., Little, I.M.D. (1996). India’s Economic Reforms 1991–2001. New Delhi: Oxford University Press. ISBN 9780198290780.
 7. Kotler, Ph. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner i S-ka. ISBN 838520542X.
 8. Kozioł, K. (2007). Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych na tle doświadczeń UE. Rozprawy i Studia. Uniwersytet Szczeciński, 661.
 9. Kumar, Ch. (2011). A discursive dominance theory of economic reforms sustainability: the case of India. India Review, 10(2), 126‒184.
 10. Marciniak, S. (2000). Innowacje i rozwój gospodarczy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 9788385964957.
 11. Ministry of Science and Technology (2013). Science, Technology and Innovation Policy 2013 [online, dostęp: 2014-04-20]. Dostępny w Internecie: http://www.dst.gov.in/sti-policy-eng.pdf.
 12. Nowakowska, A. (2010). Regionalna polityka innowacyjna – bilans dziesięcioletnich doświadczeń. W: M. Klamut, E. Szostak (red.). Jaka polityka spójności po roku 2013 (s. 145‒146). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. ISBN 18993192.
 13. OECD (2005). Oslo Manual [online, dostęp: 2014-04-20]. Dostępny w Internecie: http://www.oecd.org/science/inno/2367580.pdf.
 14. Okoń-Horodyńska, E. (2004). Co z narodowym systemem innowacji w Polsce. W: E. Okoń-Horodyńska (red.). Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. ISBN 8388700049.
 15. Plessis, M.D. (2007). The role of knowledge management in innovation. Journal of Knowledge Management, 11(4), 20‒29.
 16. Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 17. Srinivasan, T.N. (2000). Eight Lectures on India’s Economic Reforms. New Delhi: Oxford University Press. ISBN 9780195652826.
 18. Stawasz, E. (2009). Realizacja i integracja polityki innowacyjnej i przedsiębiorczości (wybrane problemy na przykładzie regionu łódzkiego). W: A. Nowakowska (red.). Budowanie zdolności innowacyjnych regionów. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka. ISBN 9788388529597.
 19. Szatkowski, K. (2001). Zarządzanie innowacjami technicznymi. W: M. Brzeziński (red.). Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: Difin. ISBN 8372511977.
 20. Tiwari, R., Buse, S., Herstatt, C. (2007). Innovation via global route: Proposing a reference model for global innovation activities. W: Proceedings of the Second International Conference on Management of Globally Distributed Work (s. 451‒465). Bangalore: Indian Institute of Management.
 21. Virmani, A. (2001). India’s 1990‒91 Crisis: Reforms, Myths and Paradoxes. Working Paper No. 4/2001-Planning Commission. New Delhi.
 22. West, M.A., Anderson, N.R. (1996). Innovation in top management teams. Journal of Applied Psychology, 81, 680‒693.
 23. Wong, A., Tjosvold, D., Liu, C. (2008). Innovation by teams in Shanghai, China: cooperative goals for group confidence and persistence [online, dostęp: 2014-04-20]. British Journal of Management. Dostępny w Internecie: www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/120123993/HTMLSTART.
 • Plessis, M.D. (2007). The role of knowledge management in innovation. Journal of Knowledge Management, 11(4), 2029. - J KNOWL MANAG
 • Domanpour, F. (1996). Organizational complexity and innovation: Developing and testing multiple contingency models. Management Science, 42(5), 693716. - MANAGE SCI
 • West, M.A., Anderson, N.R. (1996). Innovation in top management teams. Journal of Applied Psychology, 81, 680693. - J APPL PSYCHOL
 • Ministry of Science and Technology (2013). Science, Technology and Innovation Policy 2013 [online, dostęp: 2014-04-20]. Dostępny w Internecie: http://www.dst.gov.in/sti-policy-eng.pdf. - Technology and Innovation