×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Proces prywatyzacji przedsiębiorstwa turystycznego na przykładzie Orbis S.A. w aspekcie funkcjonującego rynku kapitałowego
 • Tytuły w innych językach:
  Privatization process of a tourist enterprise - the case of Orbis PLC in the context of capital market
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2007,  numer 1(10)
 • 111-136
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-fc959d08-3389-4ec1-b9b7-84602451a419
 • bwmeta1.element.desklight-5adb4618-f645-42a0-9f4d-1746f91578b2
 • 15.09.2015 11:52:00
 • Ewa Grabińska [1]
 • [1] Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Andrzejewski M. 2002. Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13758-4.
 2. Bałtowski M. 2002. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13624-3.
 3. Bandarzewski K. 2003. Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych. Kraków: Zakamycze. ISBN 83 7333-235-9.
 4. Borowiecki R. (red.) 1992. Prywatyzacja przedsiębiorstw: formy, sposoby realizacji, doświadczenia. Praca zbiorowa. Warszawa – Kraków: TNOiK.
 5. Chróścicki A. 2001. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych: komentarz. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. ISBN 83-7284-250-7.
 6. Grochala-Włodal E. 2004. Umiarkowany optymizm hotelarzy. "Gazeta Prawna" 36/2004 r. z 20 lutego 2004 roku.
 7. Kamela-Sowińska A., Mirecki A.B. 1995. Restrukturyzacja jako proces podnoszenia efektywności przedsiębiorstwa. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego. ISBN 83-85731-69-5.
 8. Kowalczuk-Jakubowska D., Malewicz A. 1992. Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego.
 9. Finansowanie [1999] Infrastruktury Sportowej i Turystycznej – Forum Turystyki i Sportu Samorządów Terytorialnych: materiały konferencyjne Kraków 16–17 kwietnia 1999 r. Kraków: Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej: Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki.
 10. Minkiewicz B., Szapiro T. 2001. Biogramy edukacyjne. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 11. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (red.). 2003. System finansowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14065-8.
 12. Ross S.A., Westerfield R.W., Bradford D.J. 1999. Finanse przedsiębiorstw. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. ISBN 83-87916-45-5.
 13. Socha J. 2003. Rynek papierów wartościowych w Polsce. Warszawa: OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu: OLYMPUS Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego. ISBN 83-87967-65-3 (CEiRB); ISBN 83-87970-07-7.
 14. Wawrzyniak B. 2000. Odnawianie przedsiębiorstwa: na spotkanie XXI wieku. Warszawa: Poltext. ISBN 83-86890-63-0.
 15. Wojtuch M. 2003. Ibis w sieci ORBISU. "Gazeta Prawna" 125/2003 r. z dnia 30.06.2003 r.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań