×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Koncepcja modelu polityki informacyjnej uczelni publicznej w kontekście zrównoważonego zarządzania
 • Tytuły w innych językach:
  Concept of model of information policy public university in the context of sustainable management
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2015,  tom 26,  numer 1
 • 71-80
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-fd093cce-e252-4571-b5c1-ad60478aac79
 • bwmeta1.element.desklight-4ddb992b-b03d-40e3-af00-5dcd0babcf7d
 • 09.09.2015 10:50:28
 • Agnieszka Kamińska [1]
 • Janusz Zawiła-Niedźwiecki [2]
 • [1] Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 • [2] Politechnika Warszawska. Wydział Zarządzania
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Dworak, J. (2013). Kapitał edukacyjny jako determinanta atrakcyjności szkoły wyższej. W: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.). Marketing w szkole wyższej. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. ISBN 978-83-7205-329-9.
 2. Ewolucja marki "Politechnika Warszawska" (2014). Dział Wspierania Badań Społecznych Politechniki Warszawskiej. Materiały wewnętrzne Politechniki Warszawskiej.
 3. Geryk, M. (2012). Społeczna odpowiedzialność uczelni. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej. ISBN 978-83-7378-691-2.
 4. Grudzewski, W., Hejduk, I., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M. (2009). Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowanie. Kraków: Wolters Kluwer. ISBN 978-83-7526-660-3.
 5. Hall, H. (2013). Marketing partnerski jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnej uczelni. W: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.). Marketing w szkole wyższej. Istota i znaczenie marki. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. ISBN 978-83-7205-329-9
 6. Hirschman, A.O. (2007). Against parsimony: Three easy ways of complicating some categories of economic discourse. W: P. Sztomka, M. Kucia (red.). Socjologia. Lektury. Kraków: Znak. ISBN 83-240-0597-8.
 7. Iwankiewicz-Rak, B., Shulgina, L. (2013). Misja – marka – wizerunek uczelni – relacje wzajemne. W: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.). Marketing w szkole wyższej. Istota i znaczenie marki. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. ISBN 978-83-7205-329-9
 8. Kamińska, A., Zawiła-Niedźwiecki, J. (2013). Aksjologiczne podstawy projektowania strategii organizacji w koncepcji zrównoważonego zarządzania JAKAZON. W: L. Karczewski, H.A. Kretek (red.). Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność organizacji jako wyzwanie XXI wieku. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. ISBN 978-83-64056-31-4.
 9. Kamińska, A., Zawiła-Niedźwiecki, J. (2014). Zasady polityki informacyjnej uczelni publicznej (referat przyjęty na konferencję naukową "Problemy i perspektywy organizacji i zarządzania w społeczeństwie ryzyka"). 5.11.2014, Łódź. Politechnika Łódzka.
 10. Ostrowski, A. (2013). Uniwersytet jako przestrzeń konfliktu wiedzy i informacji. Przyczynek do analizy posttradycyjnego systemu eksperckiego. W: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.). Marketing w szkole wyższej. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. ISBN 978-83-7205-329-9.
 11. Paliwoda-Matiolańska, A. (2014). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 978-83-255-6213-7.
 12. Putnam, R. (2007). Społeczny kapitał a sukces instytucji. W: P. Sztompka, M. Kucia (red.). Socjologia. Lektury. Kraków: Znak. ISBN 83-240-0597-8.
 13. Szacki, J. (2004). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13844-0.
 14. Sztompka, P. (2014). Uniwersytet współczesny, zderzenie dwóch kultur. XX konferencja PROM. Kraków. Materiał niepublikowany.
 15. Valla, M. du (red.) (2011). Raport końcowy "Modele zarządzania uczelniami w Polsce". Kraków: Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 16. Wojtyła, K. (2000). Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ISBN 83-85291-67-9.
 17. Zawiła-Niedźwiecki, J. (2014). Granulacja zrównoważonego zarządzania (referat przyjęty na VIII konferencję naukową "Strategie zarządzania przedsiębiorstwami informacyjnymi"). 16‒18.09.2014, Zakopane. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań