×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Innowacyjność elementem konkurencyjności w turystyce
 • Tytuły w innych językach:
  Innovation as an element of competitiveness in tourism
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2015,  tom 26,  numer 1
 • 111-119
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-fd0f53d0-7bba-41ed-9972-21fb84941a70
 • bwmeta1.element.desklight-b7a6d458-8258-4e86-8dad-b7bb1596179d
 • 09.09.2015 11:01:11
 • Michał Roman [1]
 • [1] Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Afuah, A. (1998). Innovation Management. Strategies, Implementation and Profits. New York: Oxford University Press. ISBN 0195142306.
 2. Altkorn, J., Kramer, T. (red.) (1998). Leksykon marketingu. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1087-6.
 3. Bakier, B., Meredyk, K. (2000). Istota i mechanizm konkurencyjności. W: H. Podedworny, J. Grabowiecki, H. Wnorowski (red.). Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. ISBN 83-01-11567-X.
 4. Carter, Ch.F., Williams, B.R. (1958). Industry and Technical Progress. London: Oxford University Press.
 5. Czarny, B. (2011). Podstawy ekonomii. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-01-15293-2.
 6. Czemiel-Grzybowska, W. (2011). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7641-461-4.
 7. Drucker, P.F. (1968). The Practice of Management. London: HarperCollins.
 8. Drucker, P.F. (1998). On the Profession of Management. Boston: Harvard Business School Press. ISBN 0875848362.
 9. Drucker, P.F. (2004). Innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa: Emka. ISBN 83-88931-49-0.
 10. Fiedor, B. (1979). Teoria innowacji. Krytyczna analiza współczesnych koncepcji niemarksistowskich. Warszawa: PWN. ISBN 978-83-62062-19-5.
 11. Freemen, Ch., Soete, L. (1997). The Economics of Industrial Innovation. London: Pinter. ISBN 1855670712.
 12. Hargadon, A., Sutton, R.I. (2000). Building an innovation factory. Harvard Business Review, 78(3).
 13. Hamel, G. (2008). Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości? Lublin: Wydawnictwo Red Horse. ISBN 978-83-7875-012-3.
 14. Hildreth, P., Kimble, Ch. (2004). Knowledge Networks: Innovation through Communities of Practice. London: Idea Group Publishing. ISBN 1591402700.
 15. Janasz, W. (2003). Innowacje i ich miejsce w działalności przedsiębiorstw. W: W. Janasz (red.). Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. ISBN 978-83-7641-535-2.
 16. Kaczmarek, T.T., Pysz, P. (2004). Ludwik Erhard i społeczna gospodarka rynkowa. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN.
 17. Kandefer, W., Nalazek, M. (2005). Główne płaszczyzny przewag konkurencyjnych na europejskim rynku turystycznym. W: K. Pieńkos (red.). Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. ISBN 978-83-7531-002-3.
 18. Kotowicz-Jawor, J. (1999). Zdolności akumulacyjna i rozwojowa przedsiębiorstw. Ekonomista, 4, 519‒530.
 19. Krupa, J., Dec, B. (2013). Innowacyjność elementem konkurencyjności w turystyce na Pogórzu Dynowskim. W: J. Krupa (red.). Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki. Dynów: Wydawnictwo Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. ISBN 978-83-934696-0-4.
 20. Kubiak, K. (2001). Konkurencyjność podmiotów gospodarczych w procesie integracji i globalizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 32.
 21. Kurowska-Pysz, J. (2012). Innowacyjna firma w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. W: H. Dźwigoł, J. Kurowska-Pysz, D. Owsiak (red.). Nowe koncepcje zarządzania. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. ISBN 978-83-60714-45-4.
 22. Kuznets, S. (1959). Six Lectures on Economic Growth. Glencoe: Free Press of Glencoe.
 23. Mansfield, E. (1968). The Economics of Technological Change. New York: Norton.
 24. Michalak, J., Wojarska, M., Waldziński, D. (2006). Zewnętrzne i wewnętrzne determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw regionu warmińsko-mazurskiego. Zeszyty Naukowe – Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, 3, 115–133.
 25. Nasiłowski, M. (1996). System rynkowy. Podstawy mikroekonomii i makroekonomii. Warszawa: Key Text. ISBN 978-83-87251-85-7.
 26. Niedzielski, P., Rychlik, K. (2006). Innowacje i kreatywność. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. ISBN 978-83-89630-73-5.
 27. Nowakowska, A. (2005). Warunki konkurencyjności produktów turystycznych. W: K. Pieńkos (red.). Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. ISBN 83-60197-13-X.
 28. OECD (2008). Podręcznik Oslo. Pomiar działalności naukowej i technicznej: zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wspólna publikacja OECD i Eurostatu. Wyd. 3. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki. ISBN 978-83-61100-13-3.
 29. Orłowski, W.M. (1999). Makroekonomiczne przyczyny deficytów bieżących. Ekonomista, 1‒2, 15‒42.
 30. Roman, M. (2014). Teoria innowacji i jej zastosowanie w turystyce. W: K. Nuszkiewicz, M. Roman (red.). Innowacje w rozwoju turystyki. Golądkowo: Wydawnictwo Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. ISBN 978-83-920964-3-6.
 31. Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 32. Skawińska, E. (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście. Warszawa; Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13878-5.
 33. Stankiewicz, M.J. (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora”. ISBN 9788372850881.
 34. Świtalski, W. (2005). Innowacje a konkurencyjność. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 9788323502487.
 35. Whitfield, P.R. (1979). Innowacje w przemyśle. Warszawa: PWE.
 36. Wrzosek, W. (1999). Przewaga konkurencyjna. Marketing i Rynek, 7, 2‒8.
 • Orłowski, W.M. (1999). Makroekonomiczne przyczyny deficytów bieżących. Ekonomista, 12, 1542. - Ekonomista
 • Kotowicz-Jawor, J. (1999). Zdolności akumulacyjna i rozwojowa przedsiębiorstw. Ekonomista, 4, 519530. - Ekonomista
 • Hargadon, A., Sutton, R.I. (2000). Building an innovation factory. Harvard Business Review, 78(3). - Harv. Bus. Rev.
 • Wrzosek, W. (1999). Przewaga konkurencyjna. Marketing i Rynek, 7, 28. - Marketing i Rynek