×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Analiza porównawcza konkurencyjności gospodarki Polski i Irlandii na rynku światowym
 • Tytuły w innych językach:
  The Competitiveness of Polish and Irish Economy - a Comparative Analysis
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2012,  numer nr 116
 • 253-263
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-fd31ac4a-bbc0-4818-9510-bd534cfe4cd4
 • uek-171234831
 • 13.08.2015 13:42:18
 • Sabina Krawczyk [1]
 • [1] Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs. Ireland. The International Bank for Reconstruction and Development, Washington 2011.
 2. Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs. Poland. The International Bank for Reconstruction and Development, Washington 2011.
 3. European Economic Forecast, Spring 2011. European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Brussels 2011.
 4. IMD World Competitiveness Yearbook 2011. Institute for Management Development, Lozanna 2011.
 5. Human Development Report 2010. 20th Anniversary Edition. The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. United Nations Development Programme, New York 2010.
 6. International Monetary Fund: Regional Economic Outlook. Europe Strengthening the Recovery. May 11. World Economic and Financial Surveys, Washington 2011.
 7. Misala J.: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej Hiszpanii. Ekonomiczno- Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny. Wyższa Szkoła Ekonomiczno- -Informatyczna, nr 17, Warszawa 2008.
 8. Puślecki Ł.: Analiza wieloczynnikowa gospodarki opartej na wiedzy (KBE) w krajach triady według metodologii KAM 2007. "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2008, Vol. 2(8).
 9. Rapacki R.: Wzrost gospodarczy i realna konwergencja. W: Polska. Raport o konkurencyjności. Konkurencyjność sektora przetwórstwa przemysłowego. SGH, Warszawa 2011.
 10. Świtalski W.: Innowacje i konkurencyjność. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005.
 11. Talar S.: Determinanty konkurencyjności gospodarki Irlandii. W: Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności. Red. T. Bernat. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 12. World Bank Institute. www.worldbank.org
 13. The Global Information Technology Report 2010-2011. World Economic Forum Geneva 2011.
 14. The Global Competitiveness Report 2007-2008. World Economic Forum. Geneva, Switzerland 2007.
 15. The Global Competitiveness Report 2010-2011. World Economic Forum. Geneva, Switzerland 2010.
 • Puślecki Ł.: Analiza wieloczynnikowa gospodarki opartej na wiedzy (KBE) w krajach triady według metodologii KAM 2007. "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2008, Vol. 2(8). - Journal of Agribusiness and Rural Development