×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • 04.04.2018 11:13:03
 • Monika WĄGROWSKA author [1]
 • Olga SZLACHETKA author [1]
 • Vazgen BAGDASARYAN author [1]
 • [1] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie [1143]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Bagdasaryan, V. (2016). Model tolerancyjny sprzężonych pól temperatury i przemieszczeń w periodycznych materiałach wieloskładnikowych (Doctorial thesis, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Poland).
 2. Czarnecka, S. (2014). Modelowanie tolerancyjne przewodnictwa ciepła oraz elastostatyki dla pewnych dwukierunkowo lokalnie periodycznych kompozytów szkieletowych (Doctorial thesis, Politechnika Śląska, Gliwice, Poland).
 3. Jędrysiak, J. (2011). On the tolerance modelling of thermoelasticity problems for transversally graded laminates. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 11, 61-74. https://doi.org/10.1016/S1644-9665(12)60174-5.
 4. Jikov, V.V., Kozlov, C.M. & Oleinik, O.A. (1994). Homogenization of differential operators and integral functionals. Berlin – Heidelberg: Springer.
 5. Matysiak, S.J. (1994). On certain problems of heat conduction in periodic composites. Journal of Applied Matematics and Mechanics 71, 524-528.
 6. Ostrowski, P. (2014). Thermoelasticity in a two-phase hollow cylinder with longitudinally graded material properties. Shell Structures: Theory and Applications, 3, 133-136.
 7. Pazera, E. & Jędrysiak, J. (2015). Thermoelastic phenomena in transversally graded laminates. Composite Structurs, 134, 663-671. doi 10.1201/b15684-31.
 8. Perliński, W., Gajdzicki, M. & Michalak, B. (2014). Modelling of annular plates stability with functionally graded structure interacting with elastic heterogeneous subsoil. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 52(2), 485-498.
 9. Szlachetka, O. & Wągrowska, M. (2015). Przewodnictwo ciepła w wieloskładnikowych kompozytach wielowarstwowych. Materiały Kompozytowe, 2, 27-29.
 10. Szlachetka, O. & Wągrowska, M. (2016). Rozkład temperatury w wieloskładnikowym wielowarstwowym kompozycie z poprzeczną gradacją właściwości efektywnych. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, 33, 63(3/16), 61-68.
 11. Wągrowska, M. & Szlachetka, O. (2016a). Distribution of temperature in multicomponent functionally graded multilayered composites. Acta Scientiarum Polonorum, Architectura, 15(1), 27-39.
 12. Wągrowska, M. & Szlachetka, O. (2016b). Distribution of temperature in multicomponent multilayered composites. In B. Albers & M. Kuczma (Eds.), Continuous Media with Microstructure. 2 (pp. 199-214). Switzerland: Springer International Publishing. doi 10.1007/978-3-319-28241-1_14.
 13. Wągrowska, M. & Witkowska-Dobrev, J. (2010). Wpływ struktury gradientowej na własności sprężyste kompozytów warstwowych. Acta Scientiarum Polonorum, Architectura, 9(4), 3-17.
 14. Wągrowska, M. & Woźniak, Cz. (2014). A new 2D-model of the heat conduction in multilayered medium-thickness plates. Acta Scientiarum Polonorum, Architectura, 13(1), 3-44.
 15. Witkowska-Dobrev, J. (2014). Analiza zasięgu warstwy brzegowej w kompozytach z podłużną i poprzeczną gradacją własności. Acta Scientiarum Polonorum, Architectura, 13(2), 51–61.
 16. Witkowska-Dobrev, J. & Wągrowska, M. (2015). Zasięg efektu warstwy brzegowej w kompozytach warstwowych dla zagadnień elastostatyki. Acta Scientiarum Polonorum, Architectura, 15(2), 3-17.
 17. Woźniak, Cz. (1993). Macro-dynamics of elastic and visco-elastic microperiodic composites. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 39, 763-770.
 18. Woźniak, Cz. (1999). A model for of micro-heterogeneous solid. Mechanik Berichte. Vol 1. Aachen: Institut für Allgemeine Mechanik, RWTH.
 19. Woźniak, Cz. (Ed.). (2010). Mathematical modelling and analysis in continuum mechanics of microstructured media. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 20. Woźniak, Cz. (2013). Uniaxial elastic strain and heat conduction problems in multicomponent periodic composites. Paper presented at the Conference Mechanika Ośrodków Niejednorodnych, Zielona Góra – Łagów.
 21. Woźniak, Cz. (2012). Macroscopic models of the heat conduction in periodically stratified multicomponent composites (1D-models). Paper presented at the 6th Symposium Kompozyty. Konstrukcje Warstwowe, Wrocław – Srebrna Góra.
 22. Woźniak, Cz., Michalak, B. & Jędrysiak, J. (Eds.). (2008). Thermomechanics of Microheterogeneous Solids and Structures. Tolerance Averaging Approach. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 23. Woźniak, Cz. & Wierzbicki, E. (2000). Averaging techniques in thermomechanics of composite solids. Tolerance averaging versus homogenization. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań