×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2009
  • 02[12]
  • Numer
  • 12.10.2015 14:37:06
  • Artykuły: 37
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
Koncepcja oprogramowania komputerowego do identyfikacji i analizy kosztów logistyki w przedsiębiorstwach ...
K. Wajszczuk, J. Wawrzynowicz, B. Sliwczynski
12
Kształtowanie się opłacalności produkcji drobiarskiej na przykładzie ferm Polski południowej
K. Banas
8
Ocena sprawności realizacji funkcji zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa rolniczego
J. Spiak
6
Efekt hormetyczny a efektywność produkcji roślinnej
S. Szarek
41
Koszty produkcji pomidorów i ogórków szklarniowych w latach 2004-2007
M. Stachowiak
4
Szanse i ograniczenia gospodarstw położonych w strefie ograniczeń środowiskowych na podstawie danych Pols ...
G. Nieweglowska
9
Wpływ mechanizacji na intensywność organizacji wybranych gospodarstw Dolnego Śląska
T. Szuk
4
Wpływ płatności uzupełniających na opłacalność produkcji ziemniaków skrobiowych
A. Ginter, M. Nieweglowski
5
Skala działalności a podział zysku w przedsiębiorstwach rolniczych
J. Franc-Dabrowska
10
Emergetyczna metoda oceny efektywności i zrównoważenia środowiskowego uprawy pszenicy
J. Jankowiak, E. Miedziejko
12
Rola oceny ekonomicznej w badaniach rolniczych
S. Krasowicz
14
Ocena nadwyżek siły roboczej w gospodarstwach rolnych
A. Marcysiak, A. Marcysiak
8
Zmiany intensywności organizacji produkcji rolniczej w Polsce
J. Kopinski
9
Analiza wybranych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013
A. Mickiewicz, B. Wawrzyniak
8
Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w gospodarstwie zbożowym
M. Zielinski
9
Poziom ochrony środowiska w województwie dolnośląskim - analiza porównawcza
A. Skowronek-Gradziel
7
Nakłady na chemiczną ochronę roślin w gospodarstwach wielkoobszarowych na początku XXI wieku
M. Golinowska
6
Wpływ zasady cross compliance na kształtowanie nowej ekonomiki rolnictwa na przykładzie badań w regionie ...
A. Bisaga
5
Zastosowanie metody DEA do badania efektywności gospodarstw trzodowych
E. Szymanska
12
Efektywność ekonomiczna zwalczania chorób grzybowych pszenicy ozimej w latach 2000-2008
A. Jaczewska-Kalicka
10
Ocena zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich powiatu średzkiego
H. Adamska
4
Zmiany technologii produkcji pszenicy ozimej w ujęciu długookresowym
A. Harasim, M. Matyka
11
Intensywność organizacji rolnictwa w Polsce w latach 1996-2002
M. Polna
5
Gospodarstwa rolne w koncepcji polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
A. Sadowski
7
Intensywność organizacji produkcji a poziom mechanizacji prac w wybranych gospodarstwach rolnych Lubelszczyzny
E. Lorencowicz
8
Sytuacja na rynku nawozów mineralnych w 2008 roku
A. Zalewski
11
Stan i wykorzystanie kwot mlecznych na Dolnym Śląsku – perspektywy w tym zakresie
D. Mierzwa, J. Stepien
14
Intensywność organizacji jako miernik ekologicznego zrównoważenia produkcji rolniczej
J. Sawa
21
Tendencje na rynku produktów dżemowych na przykładzie Bydgoszczy
S. Zawisza, M. Kodranc
2
Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach rolniczych w teorii i praktyce
W. Zietara
18
Profesor Bohdan Kopeć prekursorem zrównoważonego gospodarstwa i rolnictwa
F. Kapusta
10
Wspieranie dochodów rolniczych przez dopłaty bezpośrednie w gospodarstwach Dolnego Śląska
B. Kutkowska
16
Ocena konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle innych nowych państw członkowskich UE
I. Szczepaniak
3
Opłacalność produkcji zbóż w wybranych gospodarstwach na Dolnym Śląsku
T. Berbeka
3
Profesor dr hab. Bohdan Kopeć (1910-1987) - uczony i nauczyciel
T. Nietupski
0
Zależność cen skupu żywca wołowego i cen detalicznych produktów i wyrębów wołowych w Polsce i wybranych k ...
A. Szumiec
5
Zmiany w użytkowaniu ziemi rolniczej w Polsce
S. Urban
4